Dryżyna - Marian Porębski

Gola - Donata Pabisiak

Górczyna - Franciszek Kichman

Jędrzychowice - Grzegorz Wiliński

Kowalewo - Agnieszka Skurjat

Nowe i Małe Drzewce - Andrzej Kromoliński

Stare Drzewce - Ilona Sadowska

Wyszanów - Wioletta Adamczyk

Zamysłów - Wioletta Jakubiak