Główny Inspektorat Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie podał do informacji, że obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona) w Powiecie Wschowskim został powiększony o gminę Wschowa i gminę Szlichtyngowa. 
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

 

 

Przemieszczanie świń do rzeźni z obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona)

Świnie takie mogą być przemieszczone w ramach tego samego obszaru bezpośrednio do uboju do rzeźni, pod warunkiem, że:
– właściwy powiatowy lekarz weterynarii wydał pozwolenie na przemieszczenie,
– maksymalnie 24 h przed przemieszczeniem zostały zbadane klinicznie przez urzędowego lekarza weterynarii,
– dodatkowo w ramach badania przedubojowego w gospodarstwie formalna kontrola (dokumentacja, oznakowanie) nie budzi zastrzeżeń.

Poświadczeniem spełnienia wymagań jest wystawione przez wyznaczonego urzędowego lekarza weterynarii świadectwo zdrowia na partię zwierząt. Zachowuje ono ważność przez 48 godzin od chwili wystawienia.

ODSTĘPSTWA OD ZAKAZU

Świnie mogą być przemieszczone do uboju do wyznaczonej rzeźni, pod warunkiem, że:
– 30 dni przed przemieszczeniem świń do rzeźni, nowe świnie nie zostały wprowadzone do gospodarstwa,
– przemieszczane do rzeźni świnie przebywały w gospodarstwie przez min. 30dni,
– badanie laboratoryjne świń na obecność materiału gen. wirusa ASF maksymalnie na 7 dni przed przemieszczeniem (próby pobrane przez urzędowego lekarza weterynarii),
– maksymalnie 24 h przed przemieszczeniem zostały zbadane klinicznie przez urzędowego lekarza weterynarii,
– dodatkowo w ramach badania przedubojowego w gospodarstwie formalna kontrola (dokumentacja, oznakowanie) nie budzi zastrzeżeń.