Od 7:30 2020-03-21 do 7:30 2020-03-22:


PROGNOZA ZAGROŻEŃZ
jawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury od -4°C do -2°C, przy gruncie do -6°C. W kolejnych dniach nadal prognozuje się przymrozki.
Czas wydania: 2020-03-18 13:38:00
Synoptyk IMGW-PIB: Marek Pruchniewicz

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.