Drukuj

Zawiadamiam, że dnia 26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
4. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
6. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. Uchwała Nr XVI/123/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Dryżyna.
7.2. Uchwała Nr XVI/124/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2020 roku.
7.3. Uchwała Nr XVI/125/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie nieruchomości.
7.4. Uchwała Nr XVI/126/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
7.5. Uchwała Nr XVI/127/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
7.6. Uchwała Nr XVI/128/20 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 33/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na Targowisku przy ul. Miodowej w Szlichtyngowej.
7.7. Uchwała Nr XVI/129/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/89/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 29 października 2019 r.
7.8. Uchwała Nr XVI/130/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
8. Wnioski, interpelacje i zapytania.
9. Sprawy bieżące
10. Zakończenie obrad.

Ze względu na zagrożenie koronawirusem sesja odbędzie się przy zachowaniu nadzwyczajnych środków ostrożności: sala zostanie zdezynfekowana, radni usiądą w bezpiecznej odległości od siebie, obrady będą zamknięte dla publiczności.

Osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji mogą oglądać transmisję na żywo na stronie https://szlichtyngowa.sesja.pl/

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Szlichtyngowa
/-/ Anna Zalewska

 

Załącznik: Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa