Drukuj

dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gm Szlichtyngowa Powiat Wschowski"

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 29 stycznia 2020 r.