Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie podaje do wiadomości mieszkańcom Gminy Szlichtyngowa harmonogram zebrań wiejskich w roku 2020, na których ustalony zostanie plan robót melioracyjnych na 2020 rok.

Rok 2020 jest rokiem wyborczym w Spółce, w związku z tym na zebraniach w każdej miejscowości wybrani zostaną nowi delegaci na kolejną 5-letnią kadencję.

Zapraszamy do udziału w zebraniach wiejskich.

 

Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Szlichtyngowa jest następujący:

Data Miejscowość Godzina spotkania Miejsce spotkania
07.01.2020 r. Jędrzychowice 17:00 świetlica wiejska
07.01.2020 r Kowalewo 18:30 świetlica wiejska
08.01.2020 r. Górczyna i Szlichtyngowa 17:00 zaplecze sportowe w Górczynie
08.01.2020 r. Zamysłów 18:30 świetlica  wiejska
09.01.2020 r. Wyszanów 17:00 świetlica  wiejska
09.01.2020 r. Dryżyna 18:00 budynek byłej remizy
10.01.2020 r. Stare Drzewce, Nowe Drzewce i Małe Drzewce 18:00 świetlica wiejska w Starych Drzewcach
31.01.2020 r. Gola 17:00 świetlica wiejska