Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa o upływie  w dniu 30 września 2019 r. terminu dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na konto urzędu:

32 8669 0001 0060 6260 2000 0015

Z podaniem informacji, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z podaniem numeru zezwolenia. Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy, pok. nr 1.

Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Prosimy o dokonanie terminowej wpłaty.