Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. rolnicy mogą składać w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca  2019 r . w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi: 100 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W 2019 roku stawka zwrotu wynosi 1,00 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można pobrać osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy pokój nr 2.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel. 65 54 92 327 wew. 21 lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy  – pokój nr 2.

 

Pliki do pobrania: