Zgodnie z § 14 ust. 3 uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych stanowiącym, że jeżeli w danym okręgu wyborczym w gminie w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych członków rady powiatowej komisja okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów.

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 82 w Szlichtyngowie informuje,

że w terminie do 05.07.2019 r. zarejestrowano dwóch kandydatów, co oznacza, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia.

Zgodnie z powyższym w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 82 w Gminie Szlichtyngowa członkami Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej zostali:

- Pani Justyna Sówka,

- Pan Łukasz Leśnik.

 

Wykaz gmin, w których kandydaci do rad Powiatowych LIR zostali przyjęci bez głosowania.