W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus odbyła spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie wznowienia działalności przedszkoli oraz oddziałów i punktów przedszkolnych. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach Marta Krawczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach Czesława Świercz i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej Daniel Mika.

   

   W wyniku spotkania, w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i ich rodzin, a także pracowników placówek oświatowych oraz mając na uwadze opinie rodziców podjęto decyzję o dalszym zamknięciu ww. placówek do dnia 24 maja 2020 r.

   Decyzję podjęto ze względu na obawy o bezpieczeństwo dzieci i personelu oraz konieczność przygotowania i wdrożenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa i przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

   Wszelkie informacje w ww. sprawie będziemy rodzicom i opiekunom przekazywać na bieżąco.

 

       

 

 Dnia 30 kwietnia 2020 roku w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

Obrady XVI Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Szlichtyngowa Pani Anna Zalewska. Ze względu na wprowadzony stan epidemii sesja zwołana została bez udziału kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych i zaproszonych gości.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus podziękowała radnym za zrozumienie potrzeby zwołania dzisiejszej sesji w trosce o sprawy gminne, sołtysom za obecność na obradach oraz Mieszkańcom Gminy za obywatelską postawę i za stosowanie się do wytycznych naszego rządu oraz służb sanitarnych. Pełna treść podziękowań stanowi załącznik do niniejszego artykułu.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z prac w okresie międzysesyjnym.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

  • Uchwała Nr XVI/123/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Dryżyna.
  • Uchwała Nr XVI/124/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2020 roku.
  • Uchwała Nr XVI/125/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem gruncie nieruchomości.
  • Uchwała Nr XVI/126/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
  • Uchwała Nr XVI/127/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
  • Uchwała Nr XVI/128/20 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 33/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na Targowisku przy ul. Miodowej w Szlichtyngowej.
  • Uchwała Nr XVI/129/20 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 43/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania zakazu handlu na Targowisku przy ul. Miodowej w Szlichtyngowej.
  • Uchwała Nr XVI/130/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
  • Uchwała Nr XVI/131/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2026.

 

Załączniki:

Podziękowanie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa z XVI Sesji Rady Miejskiej.

XVI Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa – nagranie obrad Rady Miejskiej.

 

Na zlecenie Gminy Szlichtyngowa w Zamysłowie stanęła nowa wiata przystankowa w ciągu drogi powiatowej nr 1009F przy posesji nr 60.

Przedtem zdemontowano dwie stare i zniszczone wiaty i w ich miejsce stanęła jedna nowa, o szerokości 4m, wykonana z profili stalowych, z dachem pokrytym poliwęglanem komorowym dymnym, ze ścianami wypełnionymi szybami hartowanymi. Na tylnej ścianie zamontowana jest drewniana ławka, a na prawym słupku kosz na śmieci.

Dostawę wiaty i jej montaż wykonała firma A2HM Trade Sp. z o.o. z Koźmina Wielkopolskiego. Wartość zadania, tj. prace demontażowe, zakup, dostawa i montaż nowej wiaty przystankowej to kwota 7 200 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków z funduszu sołeckiego wsi Zamysłów w kwocie 4 000 zł, pozostała kwota pokryta została z budżetu gminy. W kolejnym etapie wykonana zostanie nowa wylewka betonowa pod wiatą.

Nowa wiata będzie zabezpieczać przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dzieci i młodzież dojeżdżającą do szkół, wówczas kiedy wrócą do szkół oraz poprawi estetykę wsi. Mam nadzieję, że nie będzie celem aktów wandalizmu i długo posłuży mieszkańcom – mówi Burmistrz Jolanta Wielgus.

Ponadto w Zamysłowie przy drodze powiatowej, zamontowano znak informujący o dojeździe do posesji nr 16 i 16a. Nowe oznakowanie pomoże kierującym łatwiej trafić do celu. Projekt oznakowania nawiązuje do znaków, które ustawione zostały w ubiegłym roku. Koszt to kwota 350 zł. 

GALERIA

Szanowni Mieszkańcy.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom czasowo w terminie od dnia 5 maja do dnia 20 maja br. będzie możliwość wnoszenia opłat w tymczasowym punkcie kasowym zorganizowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Ponadto prosimy osoby posiadające konta elektroniczne o uiszczanie opłat w postaci przelewu elektronicznego  na nr rachunku bankowego Urzędu: 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015. 

Punkt kasowy będzie czynny w wymiarze  – 2 godziny dziennie. Harmonogram otwarcia punktu kasowego w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa jest następujący:

- w dniach 5 maja 2020 r., 6 maja 2020 r. i 7 maja 2020 r.  – od godziny 10:00 do 12:00.

- w dniach 11 maja 2020 r., 12 maja 2020 r., 13 maja 2020 r., 14 maja 2020 r. i 15 maja 2020 r.  – od godziny 10:00 do 12:00.

- w dniach 18 maja 2020 r., 19 maja 2020 r. i 20 maja 2020 r. – od godziny 10:00 do 12:00.

Przy okienku kasowym może znajdować się tylko jedna osoba. Oczekując na załatwienie sprawy w okienku kasowym należy przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa:

- mieć zasłonięte usta i nos,

- zachować odległość od pozostałych osób – co najmniej 2 metry.

 

Uwaga!

Należy pamiętać o zdezynfekowaniu rąk !! (płyn dostępny przy drzwiach wejściowych).

 

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej pracują i wykonują swoje zadania. Jednak zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia zachęcamy Mieszkańców Gminy Szlichtyngowa by w miarę możliwości ograniczyć osobiste załatwianie spraw w instytucjach publicznych. Prosimy w miarę możliwości o załatwianie wszelkich spraw drogą elektroniczną przysyłając swoją sprawę na adres poczty Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź telefoniczną. Korespondencję kierowaną do Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do Urzędu.

Osoby, które będą chciały załatwić sprawy urzędowe muszą wcześniej umówić się telefonicznie. Ponadto informujemy, że do urzędu należy wchodzić w maseczkach ochronnych.

Telefony, pod które należy zadzwonić żeby umówić się celem załatwienia spraw urzędowych:

65 54 92 327 (fax 65 54 92 341, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa

 – sprawy związane z zadaniami realizowanymi przez urząd (m.in. rejestracja stanu cywilnego; ewidencja ludności i dowody osobiste; ochrona środowiska, sprawy podatkowe, planowanie przestrzenne)

65 54 92 319 (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej

– sprawy związane z pomocą społeczną

65 54 92 345 (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej

– sprawy związane z gospodarką mieszkaniową i komunalną

INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W SZLICHTYNGOWEJ

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 4 maja Biblioteki mogą wznawiać swoją działalność. Aby dopełnić wszelkich formalności każda Instytucja musi uzyskać zgodę na otwarcie od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.


Po otrzymaniu odpowiedniej zgody poinformujemy Państwa o dacie otwarcia naszej jednostki.

 

Prosimy o bieżące śledzenie naszej strony internetowej www.biblioteka.szlichtyngowa.pl lub obserwowanie nas na facebooku.

 

  Dyrektor Biblioteki Publicznej
  Miasta i Gminy Szlichtyngowa
  /-/ Anna Neć

 

 

Podkategorie