Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości, że:

- dnia 03 lipca 2020 r. mija termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w II turze wyborów,

- dnia 07 lipca 2020 r. mija termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców na ponowne głosowanie, którzy przebywają czasowo na terenie Gminy Szlichtyngowa, w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,

- dnia 10 lipca 2020 r. mija termin wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania na II turę wyborów poza miejscem pobytu stałego, w obwodzie miejsca pobytu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r.

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Szlichtyngowa, dziękuję za Waszą obywatelska postawę i liczny udział w wyborach Prezydenta RP. Dzięki Państwa postawie frekwencja w naszej gminie wyniosła rekordowe 58,98%.

Najwięcej osób zagłosowało w obwodzie nr 1 (miasto Szlichtyngowa) i tu frekwencja wyniosła 66,17%. W obwodzie nr 2 (Gola, Stare Drzewce, Nowe Drzewce, Małe Drzewce) zagłosowało 55,66% wyborców, natomiast w obwodzie nr 3 (Jędrzychowice, Kowalewo) 53,75% wyborców. W obwodzie nr 4 (Dryżyna, Wyszanów, Górczyna, Puszcza, Zamysłów) do urn przyszło 59,23% wyborców.

Najwięcej głosów 57,35% (1319 głosów) otrzymał w naszej gminie Pan Andrzej Duda. Drugie miejsce z wynikiem 18,43% (424 głosy) zajął Pan Rafał Trzaskowski, natomiast trzecie zajął Pan Szymon Hołownia z wynikiem 12,04% (277 głosów).

Z wynikami wyborów Prezydenta RP w gminie Szlichtyngowa można zapoznać się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: Wyniki wyborów w Gminie Szlichtyngowa

II tura wyborów Prezydenta RP odbędzie się dnia 12 lipca 2020 roku.

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zamieszcza i podaje do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia na rzecz aktywizacji wsi „Przy Szkole w Jędrzychowicach” na realizację zadania publicznego pod tytułem: Wakacje z kulturą.

Zgodnie z treścią art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Do pobrania:

Oferta Stowarzyszenia na rzecz aktywizacji wsi „Przy Szkole w Jędrzychowicach”

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, iż pozyskaliśmy środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki wsparciu Gmina Szlichtyngowa otrzyma 8.392,00 zł dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Kosztami kwalifikowanymi w ramach zadania są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez gminę oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.

Przypominamy, że w wyniku ogłoszonego przez gminę naboru w roku ubiegłym, wpłynęło 10 wniosków od rolników z terenu naszej gminy na usunięcie tego typu odpadów, w łącznej ilości 16,785 Mg.

Obecnie przygotowywana jest procedura, które wyłoni wykonawcę tego zadania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że od dnia dzisiejszego rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020.

Stypendium przyznawane będzie za wyniki w nauce uczniom klas od IV do VIII  szkoły podstawowej i uczniom klas ponadpodstawowych, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Szlichtyngowa.

Wniosek należy złożyć do dnia 15 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.

Stypendium motywacyjne stanowi wyróżnienie za trud i wysiłek włożony w osiąganie wysokich wyników w nauce oraz motywację do odnoszenia dalszych sukcesów i jak najwyższych wyników w nauce.

Stypendium będzie przyznane uczniowi, który uzyskał na koniec roku szkolnego 2019/2020 średnią ocen:

- uczeń szkoły podstawowej: 5.6

- uczeń szkoły ponadpodstawowej: 5.2

 

Załącznik

Wniosek

Podkategorie