"DOBRY START"

Od 1 lipca 2020 roku wnioski o świadczenie „Dobry start”  będzie można składać drogą elektroniczną (odpowiednio przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.) 

Od 1 sierpnia 2020 roku drogą tradycyjną (w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa lub listownie - pocztą). 

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2020 roku.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będzie można składać w formie elektronicznej od dnia 1 lipca 2020 roku (w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem Portalu informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/).

Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będzie można składać drogą tradycyjną od dnia 1 sierpnia 2020 roku (w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa lub listownie - pocztą).

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Od dnia 1 lipca 2020 roku wnioski o świadczenie z Funduszu alimentacyjnego będzie można składać drogą elektroniczną (odpowiednio przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia).

Od dnia 1 sierpnia 2020 roku drogą tradycyjną (w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa lub listownie – pocztą).

 

STYPENDIA SZKOLNE

Od dnia 1 września 2020 roku do dnia 15 września 2020 roku wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia będzie można składać drogą tradycyjną (w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa lub listownie – pocztą).

   Sołtysi z terenu Gminy Szlichtyngowa zakupili 170 paczek po 100 szt. rękawic jednorazowych do walki z pandemią koronawirusa. Rękawice przekazane zostały sklepom znajdującym się na terenie naszej gminy, Aptece Eskulap, placówce Poczty Polskiej, Zakładowi Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego oraz Szkołom Podstawowym w Jędrzychowicach, Starych Drzewcach i Szlichtyngowej.  Wszystkie punkty otrzymały po 600 szt. rękawic ochronnych.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

dotycząca spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości, że:

- od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 23 czerwca 2020 r. jest udostępniany do wglądu  spis wyborców, na pisemny wniosek wyborcy, w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00.

- dnia 22 czerwca 2020 r. mija termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców, którzy przebywają czasowo na terenie Gminy Szlichtyngowa, w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

- dnia 26 czerwca 2020 r. mija termin wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem pobytu stałego, w obwodzie miejsca pobytu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił, że od dnia 10 czerwca 2020 r. uruchomiona została internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

E-wnioski są już dostępne w serwisie gov.pl.

Teraz bez wychodzenia z domu można starać się o dotację na wymianę kopciuchów i termomodernizację domu. Wystarczy wejść na: www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze, wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowa ścieżka. Przy tej opcji należy zalogować się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Należy wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba wysłać lub dostarczyć w wersji papierowej do ww. WFOŚiGW.

Podkategorie