Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Lubuski Urząd Wojewódzki organizuje spotkanie z mieszkańcami Gminy Szlichtyngowa nt. programu rządowego "Nowa Piątka". Spotkanie odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) od godz.12:00 na Rynku w Szlichtyngowie (parking od strony Poczty). W tym dniu do Państwa dyspozycji będzie Bus #NowaPiątka.


Gorąco zapraszamy Mieszkańców na spotkanie.


#NowaPiątka to 5 propozycji programowych: „500+” na każde dziecko, przywracanie połączeń lokalnych, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, a także „Emeryturę Plus” oraz niższy PIT.


• 500+ na każde dziecko
Każda rodzina już w lipcu 2019 r. otrzyma nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na pierwsze i każde kolejne dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody.


• Połączenia lokalne
Utworzony zostanie fundusz, dzięki któremu będzie możliwe przywrócenie połączeń autobusowych w wielu polskich samorządach. Program ten pozwoli wyeliminować wiele obszarów wykluczenia komunikacyjnego, a autobusowa komunikacja publiczna będzie stopniowo odbudowywana.


• Bez PIT dla młodych
Osoby pracujące, do 26. roku życia będą zwolnione z podatku PIT. Ułatwi to młodym ludziom rozpoczęcie kariery zawodowej oraz umożliwi zwiększenie wynagrodzenia.


• Emerytura Plus
Każdy emeryt oraz rencista już w maju 2019 r. otrzyma trzynastą emeryturę w wysokości 1100 zł. Środki te trafią do ponad 9,72 mln osób. Na ten projekt rząd przeznaczy w 2019 r. ponad 10,7 mld zł.


• Niższy PIT
To obniżenie obciążeń podatkowych osób pracujących z 18% do 17%. Dzięki temu rozwiązaniu Polacy otrzymają wyższe wynagrodzenie za pracę. Oprócz obniżonego PIT zostaną także podwyższone koszty uzyskania przychodu.

Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne do pobrania:

Ulotka nr 1

Ulotka nr 2

W dniu wczorajszym tj. 03.04.2019 r. w miejscowości Kowalewo odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

Na stanowisko sołtysa wybrana została po raz pierwszy Pani Brygida Piwowar, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:
1. Kubiak Elżbieta
2. Kudyba Anna,
3. Skurjat Agnieszka,
4. Smolińska Renata,

Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzymy wytrwałości, skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

Jednocześnie już dziś zapraszamy na kolejne zebrania wiejskie.

Harmonogram zebrań dostępny tutaj.

W dniu wczorajszym tj. 02.04.2019 r. w miejscowości Nowe Drzewce odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Nowe i Małe Drzewce.

Na stanowisko sołtysa ponownie został wybrany Pan Andrzej Kromoliński, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:

1. Czesław Wolicki,
2. Ryszard Majewski,
3. Tomasz Cyt,
4. Justyna Kotwica,


Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzymy wytrwałości, skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

Jednocześnie już dziś zapraszamy na kolejne zebrania wiejskie.

Harmonogram zebrań dostępny tutaj.

Zespół Świetlic w Szlichtyngowej w dniu 1 kwietnia ogłosił konkurs „Wielkanocne Tradycje”, nad którym honorowy patronat objęła Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus. W konkursie mogą wziąć dzieci uczęszczające do świetlic z terenu naszej gminy. W kategorii indywidualnej dzieci przygotowują pisanki, natomiast w kategorii zespołowej świetlice zgłaszają stroiki wielkanocne. Pierwsze trzy miejsca w czterech kategoriach wiekowych zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.
Regulamin konkursu dostępny jest w świetlicach.

W dniu wczorajszym tj. 01.04.2019 r. w miejscowości Stare Drzewce odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

Na stanowisko sołtysa wybrana została po raz pierwszy Pani Agnieszka Marciniak, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:
1. Sylwester Apolinarski,
2. Anna Dombek,
3. Izabela Iłowska,
4. Paweł Zalisz,


Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzymy wytrwałości, skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

Jednocześnie już dziś zapraszamy na kolejne zebrania wiejskie.

Harmonogram zebrań dostępny tutaj.

Podkategorie