Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zaprasza 01 marca 2020 r. na godzinę 12:15 do Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Narodowy Dzień Pamięci żołnierzy Wyklętych został ustanowiony w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Poniżej zamieszczamy program uroczystości:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

SMS–owa usługa jest udostępniana niepełnosprawnym słuchowo za pośrednictwem stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz osób niesłyszących

W aplikacji Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.

Operator numeru alarmowego przyjmie zgłoszenie wysłane wiadomością SMS, uzupełni je o informacje znajdujące się we wspomnianej bazie danych i przekaże do służb ratowniczych.

Zgłoszenia alarmowe kierowane drogą SMS-ową do CPR powinny dotyczyć wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym aktu przemocy, a także nagłego zagrożenia środowiska lub mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/numeralarmowy112

W Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach w nowym roku szkolnym 2019/2020 zajęcia z przedmiotów przyrodniczych: geografia, biologia, fizyka i chemia odbywają się z wykorzystaniem nowego sprzętu dydaktycznego, który sprawia uczniom wiele radości i satysfakcji.

Uczniowie szkoły na lekcjach korzystają z pomocy dydaktycznych takich, jak: modele narządów wewnętrznych człowieka, lupy, mikroskopy, laptopy, kompasy, globusy, deszczomierze, modele atomów, zestaw do optyki, tablice pierwiastków, model układu słonecznego, atlas foliogramu, waga elektroniczna. Szkoła wzbogaciła się także o stoły do pracowni, stolik laboratoryjny, szafy do przechowywania preparatów, gablotę ekspozycyjną.

Pomoce cieszą się wśród uczniów ogromnym zainteresowaniem. Dzięki nim lekcje są o wiele ciekawsze. Nie jest zaskoczeniem, że uczniowie z ogromnym zaangażowaniem biorą udział w zajęciach i  wręcz nie mogą doczekać się kolejnych. Uczniowie na lekcjach, pod czujnym okiem nauczycieli, wykonują doświadczenia i sprawdzają wyniki reakcji chemicznych, studiują tajemnice ludzkiej anatomii na specjalnych modelach oraz badają budowę komórek pod mikroskopem. 

Dzięki tym pomocom zawiłe i trudne zagadnienia z przedmiotów przyrodniczych są łatwiejsze do zrozumienia.

Jak mówi Pani Marta Krawczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w  JędrzychowicachIstotne jest to, że zainteresowanie nauką przedmiotów przyrodniczych zauważalnie wzrosło, a oceny z przedmiotów ścisłych również uległy poprawie.

Przypominamy, że pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych zakupiono ze środków pozyskanych przez Gminę Szlichtyngowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej z  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 67 753,00 zł. Dostawcą sprzętu była firma EDUMAX z Grodziska Mazowieckiego.

GALERIA

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zaprasza Państwa w kolejną podróż. Tym razem 5 marca 2020 o godzinie 17.00 wybierzemy się do Afryki Środkowej do KONGA – gdzie pierwszymi mieszkańcami współczesnych obszarów byli Pigmeje. Swoimi wrażeniami z podróży podzieli się z nami Dominik Szmajda. Dominik Szmajda to podróżnik, który po trampingach po Azji przesiadł się na rower i w ten sposób odwiedził wiele afrykańskich krajów: Maroko, Sahara Zachodnia, Mauretania, Mali (2008/2009), Libia (2010), Czad i Kamerun (2011).

Swoje podróże wspomina tak:

“Najdłuższa z moich wypraw do lasów równikowych Afryki miała zupełnie nieoczekiwany przebieg. Miałem iść przez dżunglę 300 km, a w efekcie przebyłem 1100 km, tyle że wiosłując na maleńkim pontonie. Ale zanim do niego wsiadłem, przejechałem pół kraju na motorze, po czym niefortunnie spędziłem dwa tygodnie w charakterze zatrzymanego w siedzibie Parku Narodowego Salonga. Jednak najciekawsze z całego galimatiasu przeżyć było wysłuchanie historii życia kilku poznanych na szlaku Kongijczyków, jak np. Pichu, który dorobił się w Angoli pracując nielegalnie jako pielęgniarz na nocnych dyżurach w szpitalu, po czym stracił fortunkę w wyniku napadu w Kinszasie, więc udał się w interior Konga skupować suszone ryby, gdzie z kolei zakochał się w pewnej Pigmejce i… wystarczy. Reszta opowieści i przygód, jak choćby o realiach spływu łupinką po rzece Kongo, opowiem na prezentacji.”       

Źródło: http://tworczehoryzonty.pl/cat/podroze/szlichtyngowa/

Już po raz VI Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowie ogłasza konkurs pt. 

Wierszyki, które łamią nasze polskie języki.

Celem konkursu jest kształtowanie umiejętności, nawyku poprawnej i wyrazistej artykulacji, rozwijanie uzdolnień recytatorskich,
promowanie pięknej wymowy oraz rozwijanie twórczych talentów.

Czekamy na zgłoszenia do 13.03.2020.


Więcej informacji w regulaminie.

 

POWODZENIA!!!

 

Podkategorie