Piękny jubileusz stu dwóch lat życia obchodził najstarszy mieszkaniec Gminy Szlichtyngowa Pan Ferdynand Jardel z Goli.

Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa p. Jolanta Wielgus oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Danuta Pakuła odwiedziły Dostojnego Jubilata wręczając symboliczny bukiet kwiatów wraz z listem gratulacyjnym oraz słodkim upominkiem.

W imieniu samorządu Szlichtyngowy, Szanownemu Jubilatowi złożono serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze: ciągłego zdrowia, szczęścia i radości każdego dnia oraz ludzkiej życzliwości.


W dniu 2 lipca odbyły się kolejne zajęcia w Bibliotece Publicznej w ramach akcji „Wakacje z biblioteką…”. W tym dniu dzieci stały się małymi ogrodnikami, ponieważ miały możliwość założenia swojego małego ogródka. Dzieci do pojemników same wsypywały ziemię, następnie sadziły pszenicę, rzeżuchę lub rzodkiewkę. Otuliły ten swój mały ogródek mchem, przykryły kolorowymi kamyczkami. Aby rośliny pięknie rosły, podlały je wodą. Teraz zadaniem dzieci jest dbanie o własną roślinkę do końca wakacji.

GALERIA

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Lubuski Urząd Wojewódzki organizuje spotkanie z mieszkańcami Gminy Szlichtyngowa w sprawie programu „Rodzina 500+” na każde dziecko.
Spotkanie odbędzie się w dniu 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) od godz.12:30 na Rynku w Szlichtyngowie (parking od strony Poczty). W tym dniu do Państwa dyspozycji będzie Bus #Rodzina 500+

 

Gorąco zapraszamy Mieszkańców na spotkanie.

 

„500 +” w nowej odsłonie

 

Środki z programu „Rodzina 500+” będą przyznawane na pierwsze dziecko bez względu na dochód rodziny. Od 1 lipca br.  można składać wnioski przez Internet, za pośrednictwem: empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUSbankowości elektronicznej. Natomiast od 1 sierpnia br. w formie papierowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie lub listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie 500+ zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Natomiast złożenie wniosku po 30 września oznacza, że świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku dzieci urodzonych po 30 czerwca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne do pobrania:

Ulotka nr 1

Ulotka nr 2

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że w V okresie raportowania monitoringu suszy prowadzonym IUNG w Puławach dodatkowo zostały ujęte niżej wymienione uprawy zagrożone suszą:
- tytoń,
- warzywa gruntowe,
- drzewa owocowe.
Minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Zgodnie z IV i V okresem raportowania szacowane będą szkody w uprawach wskazane w monitoringu suszy tj.
- zboża ozime,
- zboża jare,
- kukurydza na ziarno,
- kukurydza na kiszonkę
- rzepak i rzepik
- krzewy owocowe,
- truskawki,
- rośliny strączkowe,
- tytoń,
- warzywa gruntowe,
- drzewa owocowe.

Przypominamy, że rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód w uprawach do 12 lipca 2019 r.

Wzór wniosku do pobrania <--------------------

 

Od miesiąca maja br. w Klubie Senior+ prowadzone są zajęcia kinezyterapii (gimnastyka lecznicza) oraz ćwiczenia ruchowe dla seniorów. Zajęcia prowadzone są cyklicznie raz w tygodniu przez animatora ruchu Panią Natalię.
Celem warsztatów aktywności ruchowej dla seniorów jest poprawa i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, choroby układu krążenia), usprawnianie indywidualnych dysfunkcji ruchowych, nauka nowych i doskonalenie znanych ćwiczeń, zapobieganie skutkom unieruchomienia i bezruchu.
Prowadzone zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem, Seniorzy bardzo chętnie uczestniczą w prowadzonych zajęciach.

GALERIA

Podkategorie