Dnia 04.07.2019 Biblioteka Publiczna, przy współpracy z Gazetą Lubuską, przygotowała dla naszych seniorów projekcję filmu dokumentalnego pt. „Kresy” w reżyserii Rafała Brylla. To wstrząsająca historia ludzi, którzy wbrew swej woli zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Upokorzeni, obdarci z własnej tożsamości, doznający okrucieństwa,  którego źródłem był drugi człowiek.   Niemałym zaskoczeniem był dla nas fakt, że jedną z bohaterek filmu była mieszkanka naszej gminy-pani Stanisława Sitnik pochodząca z Huty Pieniackiej, województwo tarnopolskie. Film ten, to swoista lekcja historii opowiedziana ustami ludzi, którzy na własnej skórze doznali tego, czego my nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. 

GALERIA

Z dniem 1 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy trzech rozporządzeń Ministra Finansów: z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz. 1104);, z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1105); z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1126).


Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych dotyczą zdarzeń prawnych (nabycia/zbycia nieruchomości), które wystąpią od 1 lipca 2019 r. W przypadkach zdarzeń prawnych, które miały miejsce do 30 czerwca 2019 r. włącznie zastosowanie znajdą dotychczasowe wzory formularzy.

Wzory nowych formularzy w formie plików PDF dostępne są w zakładce: Podatki

 

W dniu 02.07.2019 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową, instalacją gazową LPG oraz rurociągiem preizolowanym- etap II” w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach oraz przekazano plac budowy. Wykonawcą jest firma Instalacje Grzewcze i Wod.-Kan. Ryszard Machowski z siedzibą we Wschowie przy ul. Polnej. Wartość zadania wynosi: 211 560,00 zł.

Zadanie to będzie realizowane ze środków budżetowych gminy.

W ramach zadania zostanie zdemontowana stara instalacja wraz z ogrzewaczami gazowymi oraz piecem olejowym, a w ślad za tym zamontowane nowe grzejniki i nowoczesny piec gazowy kondensacyjny, a także wykonana nowa instalacja gazowa oraz instalacja centralnego ogrzewania.

Dnia 1 lipca 2019 r. wybrano wykonawcę zadania pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2019 r.”

Wykonawcą zadania jest firma: EKO 24 Barbara Plewko, ul. Królowej Jadwigi 1, 74-400 Dębno.

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia to 8 262,00 zł brutto. Przewidywana ilość azbestu do usunięcia to ok. 17,00 Mg. Termin zakończenia realizacji zadania – 31 sierpnia 2019 r.

Zadanie jest realizowane w związku z przystąpieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze do realizacji w 2019 r. Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019 –2023.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest jest możliwe dzięki uzyskaniu zapewnienia przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z 6 czerwca 2019 r., znak: WEI-EI-AK-070-33/19, o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości gwarantującej wypłatę do 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Gminę na realizację zadania.

Wyroby zawierające azbest zostaną usunięte z terenu 8 nieruchomości.

Prace będą polegały na:
1) demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych usytuowanych na terenie Gminy Szlichtyngowa;
2) zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomościach na terenie Gminy Szlichtyngowa – bez demontażu.

Podkategorie