Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Starych Drzewcach wzięła udział w AKCJI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ #SzkołaPamięta. W ramach tej akcji uczniowie najstarszych klas uporządkowali i odwiedzili groby osób zasłużonych i cenionych w naszej miejscowości, posprzątali bezimienne i opuszczone groby, odwiedzili i zapalili znicze na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły, przygotowali prace upamiętniające ważne wydarzenia z historii naszej miejscowości. Bardzo dziękujemy uczniom za zaangażowanie.

GALERIA

art. Szkoła Stare Drzewce

Dnia 26 października br. członkowie Klubu Senior+ uczestniczyli w wyjeździe do Teatru Polskiego we Wrocławiu na spektakl pt.”OKNO NA PARLAMENT”. Polityk wysokiego szczebla uwikłany w romans z sekretarką lidera opozycji spotykają się w hotelowym pokoju i ku ich zdziwieniu odnajdują trupa w tytułowym oknie hotelowym. Pełna dowcipnych dialogów sztuka, zaskakujące zdarzenia wprawiły w doskonałe humory wszystkich widzów. Udany wieczór w teatrze poprzedziło zwiedzanie wrocławskiego rynku oraz wspólny poczęstunek.  Wyjazd okazał się wspaniałym pomysłem na wspólną integrację jak również odskocznię od codziennych spraw i obowiązków. Późnym wieczorem Seniorzy wrócili do domu. Pełen emocji wyjazd okazał się inspiracją do dalszych wspólnych i ciekawych spotkań.

GALERIA

Szkoła  Podstawowa w Jędrzychowicach bierze udział w konkursie Empiku „Tysiąc powodów by czytać”. Szkoła, która uzyska najwięcej głosów zyska bon na zakup 1 000 książek do szkolnej biblioteki. Uczniowie sami wybiorą książki, które znajdą się na półkach w bibliotece.

Szkoła zyskuje głosy poprzez głosowanie na pracę plastyczną wykonaną przez uczniów. Szkołę Podstawową w Jędrzychowicach reprezentuje praca wykonana przez Julkę Kmiecik. Głosowanie odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej do dnia 28.11.2019 r.

Aby wspomóc naszą Szkołę wystarczy:

  1. Pobrać aplikację, zalogować się w programie Mój Empik.
  2. Wybrać opcję – szkoła do 120 uczniów.
  3. Znaleźć pracę, pod którą znajduje się podpis Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach.
  4. Kliknąć „Zagłosuj”.

Głosować mogą wszyscy i to codziennie: uczniowie, rodzice, znajomi, lokalne społeczności oraz miłośnicy książek.

Każdy oddany głos to jeden krok do finału, a finał to TYSIĄC książek dla szkolnej biblioteki.

PROSIMY – GŁOSUJCIE!

Dnia 29 października br. w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

Obrady XI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa otworzył Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Łynko. Sesja rozpoczęła się od powstania wszystkich z miejsc i uczczenia minutą ciszy pamięci o zmarłym śp. Henryku Baraniaku – Przewodniczącym Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus przedstawiła sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym oraz informację na temat realizowanych inwestycji w 2019 roku. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szlichtyngowa, które przedstawiła Dyrektor Pani Anna Neć.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:
- Uchwała Nr XI/88/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/231/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa;
- Uchwała Nr XI/89/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Szlichtyngowa;
- Uchwała Nr XI/90/19 w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania tajnego w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023;
- Uchwała Nr XI/91/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023;
- Uchwała Nr XI/92/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok.

Podkategorie