Dnia 27 lutego 2020 r. o godz. 17: 00 na sali Świetlicy Wiejskiej w Kowalewie odbyła się wystawa oraz prelekcja pn. „Mieszkańcy Kowalewa i Jędrzychowic na przestrzeni lat”, które przygotowała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach.

Czwartkowe popołudnie upłynęło nam na powrocie do przeszłości. Młodzież z klasy VII i VIII przygotowała wystawę dawnych fotografii, udostępnionych nam przez mieszkańców. W formie prezentacji przypomniała jak wyglądały lokalne zabytki dawniej i jak wyglądają dziś: pałac, Kościół pw. św. Jana z Dukli, budynek szkoły. Zaprezentowane zostały także kroniki szkolne. Młodzież przyniosła także, można powiedzieć, że dziś, już zabytkowe – drzwi, które zachowane zostały w naszej szkole aż od czasów wojennych. Podczas II wojny światowej w piwnicach szkoły przetrzymywani byli jeńcy, którzy ołówkiem na drzwiach spisali w paru słowach swoje losy.

Podczas spotkania Pani Lucyna Golembka, emerytowana nauczycielka i dyrektorka naszej szkoły opowiedziała nam, jak wyglądała nauka w szkole na przestrzeni lat. Dowiedzieliśmy się, jak trudno było wyposażyć i przygotować szkołę na przyjęcie uczniów tuż po II wojnie światowej, kiedy brakowało wszystkiego, a zwłaszcza szkła na oszklenie okien w klasach. Zebrani goście także opowiadali historie swoich rodzin. Wysłuchaliśmy również historii pewnej bluzki, którą podarowała żydowska dziewczyna naszej mieszkance, w podziękowaniu za przynoszenie jedzenia.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Jędrzychowic, Kowalewa, obecni i emerytowani nauczyciele szkoły, radni, sołtysi wsi oraz Burmistrz Jolanta Wielgus. Była również z nami pierwsza uczennica, która rozpoczęła naukę w 1945 r.

Dziękujemy mieszkańcom i gościom za tak liczną obecność oraz za opowiedziane wspomnienia, historie i własne przeżycia.

Spotkanie dla mieszkańców odbyło się w ramach projektu pn. „Rozwinąć skrzydła motyla” realizowanego przez szkołę wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Aktywizacji Wsi przy Szkole w Jędrzychowicach, na które pozyskano dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse w wysokości 7.490 zł.

GALERIA

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń korona wirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

•   bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
•   lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

•   bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
•   lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Najbardziej aktualne informacje i ważne komunikaty na temat nowego koronawirusa znajdziesz na stronach:

Ministerstwo Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Główny Inspektorat Sanitarny: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

Dnia 27 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa – Jolanta Wielgus oraz Wójt Gminy Głogów  - Bartłomiej Zimny podpisali wspólne stanowiska dotyczące:

- połączenia obwodnicy miasta Głogowa i Wschowy z obwodnicą miasta Szlichtyngowa, miejscowości Wilków, Górczyna i Jędrzychowice,

- budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 12 relacji Szlichtyngowa – Głogów.

Samorządy Gminy Szlichtyngowa i Gminy Głogów od wielu lat zabiegają o budowę obwodnic miast i wsi leżących w ciągu drogi krajowej nr 12.

Gmina Szlichtyngowa w 2013 roku przystąpiła do inicjatywy polegającej na ujęciu w „Strategii Rozwoju Polski Zachodniej” oraz „Kontrakcie Terytorialnym” zadania pn.: „Rozbudowa korytarza transportowego w oparciu o drogę krajową nr 12” wraz z budową obwodnicy miasta Szlichtyngowa. Zarówno w roku ubiegłym, jak i na początku roku bieżącego Gmina Szlichtyngowa wnioskowała o uwzględnienie w planach krajowych, w tym również w rządowym programie „100 obwodnic” budowy obwodnicy m. Szlichtyngowa.

W związku z tym, iż w ogłoszonym programie nie została uwzględniona budowa obwodnicy na terenie gminy Szlichtyngowa, jak również obwodnica miejscowości Wilków w Gminie Głogów włodarze gmin: Szlichtyngowa i Głogów, w trosce o poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców, podjęli wspólne starania zmierzające do uwzględnienia oraz realizacji ww. zadania w „Programie Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”.

Wspólnie stoimy na stanowisku, iż w kontekście planów budowy obwodnicy miasta Głogowa oraz Wschowy brak obwodnicy miejscowości Wilków w Gminie Głogów, miasta Szlichtyngowa oraz wsi Górczyna i Jędrzychowice, spowoduje to, że powstanie tzw. „wąskie gardło” na tak ważnym i ruchliwym odcinku drogi krajowej nr 12, łączącej drogi ekspresowe S3 i S5 – mówi Burmistrz Jolanta Wielgus. - Już na chwilę obecną obserwujemy wzmożony ruch samochodów ciężarowych, spowodowany właśnie tym, że drogą tą przemieszcza się tranzyt z S3 na S5.

W drugim stanowisku włodarze gmin, w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów, ubiegają się o budowę ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 12 na odcinku Szlichtyngowa - Głogów. Uciążliwość drogi krajowej przebiegającej przez nasze gminy dotyka najbardziej naszych Mieszkańców, zatem aby umożliwić im komfortowe, a przede wszystkim bezpieczne przemieszczanie się, wraz z Wójtem Gminy Głogów wspólnie podjęliśmy inicjatywę o realizację tego zadania – mówi Jolanta Wielgus.

Stanowisko w sprawie budowy obwodnicy

Stanowisko w sprawie budowy ścieżki pieszo – rowerowej.

Podkategorie