Mieszkańcy Goli mogą się już cieszyć z drogi dojazdowej. W ubiegłym tygodniu ukończono prace polegające na przebudowie fragmentu drogi o nr ew. działki 498/2 na odcinku 39 m. Prace trwały 3 dni i polegały na wyprofilowaniu drogi, następnie ułożeniu 2 rzędów płyt drogowych i wypełnieniu pozostałej szerokości drogi kamieniem drogowym. Inwestycja była możliwa dzięki przeznaczeniu przez Mieszkańców środków finansowych na te zadanie w kwocie 7 500 zł pochodzących z funduszu sołeckiego, natomiast całkowita wartość inwestycji wyniosła 8 890,44 zł brutto. Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne „DROGOMEL” z siedzibą w Górze.

 

Dnia 30 października br. w Domu Kultury we Wschowie odbył się Konkurs Poezji Patriotycznej ogłoszony w ramach „Cyklu konkursów w rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Konkurs został ogłoszony przez Gminę Wschowa oraz Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Do udziału w nim zaproszeni zostali uczniowie ze szkół z terenu Powiatu Wschowskiego.

Celem konkursu recytatorskiego było:

- popularyzacja poezji o tematyce patriotycznej,

- wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego,

- zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami,

- rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej,

- utrwalenie poczucia dumy narodowej.

Konkurs odbywał się w czterech kategoriach wiekowych: I kategoria – uczniowie w wieku od 7 do 9 lat, II kategoria – od 10 do 12 lat, III kategoria – od 13 do 14 lat, IV kategoria – od 15 do 18 lat.

W konkursie tym brali udział uczniowie szkół z terenu Gminy Szlichtyngowa: Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach, Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie.

W kategorii II (10-12 lat) drugie miejsce zajęła Hanna Wilińska ze SP Jędrzychowice. Trzecie miejsce zajęła Maria Błażuk z SP Szlichtyngowa. W tej kategorii wyróżnienie otrzymała Alicja Fartuszyńska z SP Szlichtyngowa.

W kategorii III (13-14 lat) zwyciężyła Aleksandra Buras z SP Stare Drzewce. Drugie miejsce zdobyła Klaudia Marciniak z SP Stare Drzewce, natomiast Natalia Bartkowiak ze SP Stare Drzewce otrzymała wyróżnienie. 

W kategorii IV (15-18 lat) wyróżnienie zdobył Marcin Zalewski – reprezentant Gminy Szlichtyngowa.

Gratulacje i podziękowania składamy wszystkim uczniom za wspaniałe reprezentowanie Naszych szkół oraz Gminy Szlichtyngowa.

GALERIA

Po raz drugi uczniowie Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach reprezentowali gminę Szlichtyngowa w pucharze Tymbarku „Z podwórka na stadion”. Szkoła wystawiła dwie drużyny w różnych kategoriach wiekowych - obie zajęły miejsca na podium. Chociaż nie awansowaliśmy do dalszych rozgrywek to uważamy, że piłkarze naszej szkoły dali z siebie naprawdę wiele. Trzeba dodać, że przeciwnikami były profesjonalne drużyny piłkarskie z powiatu wschowskiego.

Było to bardzo ważne wydarzenie dla naszych młodych piłkarzy, co było widać nie tylko na samym turnieju, ale również podczas treningów. Główny trening odbył się na Orliku w Szlichtyngowej, a poprowadził go trener Orła Szlichtyngowa pan Radosław Kubiś, któremu dziękujemy za poświęcenie czasu naszym młodym piłkarzom.

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” istnieje od 2000 roku. To największe tego typu rozgrywki dla dzieci w Europie, w których dotychczas udział wzięło blisko 2 miliony dziewcząt i chłopców z całego kraju.

GALERIA

art. Szkoła Jędrzychowice

W dniu 30 października 2019 r. w w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Starych Drzewcach obchodzono ŚWIĘTO DYNI i z tej okazji społeczność uczniowska była ubrana na kolor pomarańczowy. Korytarz i szkolne gazetki zdobiły prace konkursowe uczniów. Po zajęciach szkolnych odbyła się dyskoteka - w trakcie jej trwania przeprowadzone były liczne zabawy oraz rozstrzygnięcie konkursów związanych z tematyką DYNI:

W KATEGORII NAJCIĘŻSZA DYNIA  - I miejsce GRACJAN NOWAK II miejsce MAKS PRAŁAT

W KATEGORII RZEŹBA Z DYNI  - I miejsce NATALIA BIELEWICZ II miejsce UCZNIOWIE KLASY VII III miejsce JULIA CHUDAK

W KATEGORII LAMPION Z DYNI - I miejsce SZYMON KRAWCZYK II miejsce HANIA TOMKOWICZ III miejsce FABIAN JAROSZEWICZ

W KATEGORII PORTRET DYNI - I miejsce MARTYNA WESOŁOWSKA II miejsce DOBRUSIA SZUMAN lll miejsce EMILKA SKRZYPIŃSKA

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy kreatywności i pomysłów. 

GALERIA

art. Szkoła Stare Drzewce

W piątek 25 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Starych Drzewcach odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Uroczystość swą obecnością uświetnili zaproszeni goście: dyrektor szkoły p. Czesława Świercz, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus, radne Rady Miejskiej Anna Dombek i Wioletta Orłowska, sołtys Starych Drzewiec Agnieszka Marciniak, przedstawicielka Komendy Policji we Wschowie młodszy aspirant Wioleta Dąbska, grono pedagogiczne i goście najważniejsi – rodzice. Pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny podczas którego wykazali się umiejętnościami recytatorskimi, wokalnymi i tanecznymi. Za zaprezentowane umiejętności otrzymywali medale od prowadzących uroczystość uczennic klasy ósmej. Doskonałym występem uczniowie udowodnili, że gotowi są do sumiennej nauki i pracy w szkole. Po części artystycznej pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a pani dyrektor dokonała aktu pasowania. Na zakończenie nowo przyjęci do uczniowskiej społeczności otrzymali od pani dyrektor dyplomy i legitymacje szkolne, a od zaproszonych gości słodkie upominki. Rodzice obdarowali swe pociechy grą planszową. Jeden z najważniejszych i niezapomnianych dni przeżytych w szkole już za pierwszoklasistami teraz nadszedł czas wytężonej nauki - wszyscy życzymy całej trzynastce wielu wspaniałych sukcesów.

GALERIA

art. Szkoła Stare Drzewce

Podkategorie