Powiatowy Urząd Pracy  we Wschowie informuje że nadal udzielana jest pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej.

  

  1. Udzielane są pożyczki dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz firm zatrudniających mniej niż 10 pracowników - w wysokości 5 tyś zł. Pożyczki są umarzane po trzech miesiącach prowadzenia działalności. Ubiegać mogą się podmioty prowadzące działalność przed 1 kwietniem 2020 r. a także te które zawiesiły działalność w marcu 2020 r. z powodu pandemii.
  2. Dofinansowanie (do 90%) kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
  3. Dofinansowanie (do 90%) kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.

Wszelkie informacje dotyczące ww działań są dostępne na stronie internetowej  Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie,  https://wschowa.praca.gov.pl/urzad a także telefonicznie -  informacje, porady oraz pomoc przez pracowników urzędu:

 

Kierownik Zespołu - Anna Daszkiewicz tel. (65) 540 28 68 wew. 40

Małgorzata Jankowska tel. (65) 540 28 68 wew. 40

Ilona Kasztelan tel. (65) 540 28 68 wew. 47

Katarzyna Rybińska tel. (65) 540 28 68 wew. 47

Urszula Jurcewicz tel.(65) 540 28 68 wew. 37

Szanowni Państwo!

Od dnia 25 maja 2020 r. będą odbywać się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, a także wznawiamy funkcjonowanie przedszkoli oraz oddziałów i punktów przedszkolnych.
Dyrektor danej szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Rodzice lub opiekunowie wychowanków i uczniów podejmują sami decyzje o posłaniu swoich dzieci do przedszkoli i szkół. W przypadku uczniów i dzieci, których rodzice podejmą decyzję o dalszym pozostawieniu ucznia lub dziecka w domu, dyrektor szkoły czy przedszkola zapewni realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Również od 25 maja będą umożliwione konsultacje dla uczniów klas VIII. Natomiast od 1 czerwca uruchamiamy konsultacje dla uczniów z pozostałych klas szkół podstawowych.

Przypominamy, że od 18 maja 2020 r. wznowione zostały zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez nauczycieli specjalistów w naszych przedszkolach i szkołach. Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z dyrektorem właściwej szkoły czy przedszkola, przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci.

Szkoły i przedszkola będą funkcjonować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Wszystkie informacje, regulaminy, wytyczne dla rodziców oraz zasady odbywania się zajęć dostępne są na stronach internetowych oraz profilach Facebookowych naszych szkół:

 

Zespół Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej:

sp.szlichtyngowa.edu.pl

ps.szlichtyngowa.edu.pl

tel. 65 540 7212, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook Szkoły Podstawowej w Szlichtyngowej

 

Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach:

http://sp-jedrzychowice.zw.pl/

tel. 655492418, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach

 

Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach:

www.spstdrzewce.edupage.org

tel. 655493115, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook Szkoły Podstawowej w Starych Drzewcach

 

Szanowni Państwo.

Informujemy, że tymczasowy punkt kasowy od dnia 21 maja br. będzie nadal czynny codziennie w dni robocze od godziny 10:00 do 12:00.

Przypominamy także o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa w czasie trwającej pandemii, tj.:
- obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu do Urzędu,
- obowiązkowe zasłanianie ust i nosa.

Prosimy również osoby korzystające z bankowości internetowej o uiszczanie opłat w postaci przelewu elektronicznego na nr rachunku bankowego Urzędu: 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Jolanta Wielgus

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zamieszcza i podaje do publicznej wiadomości treść oferty Grupy Virtus na realizację zadania publicznego pod tytułem: Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez działalność klubu piłki siatkowej dziewcząt powołanego przy stowarzyszeniu Grupa Virtus.

Zgodnie z treścią art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

Oferta Grupy Virtus

Podkategorie