Szanowni Państwo.

    Corocznie organizowane w czerwcu Dni Szlichtyngowy były doskonałą okazją do zabawy na świeżym powietrzu, sprzyjały też integracji Mieszkańców oraz przyjezdnych gości. W zeszłym roku świętowaliśmy tłumnie ciesząc się wspaniałą pogodą, czasem odpoczynku, zabawą, tańcem, licznymi atrakcjami dla najmłodszych, występami naszych dzieci i zaproszonych artystów, a przede wszystkim tym, że mogliśmy być razem.

   Niestety w tym roku Dni Szlichtyngowy nie odbędą się w związku  z trudnym do przewidzenia rozwojem epidemii koronawirusa. Musimy bowiem, przede wszystkim, myśleć o zdrowiu i bezpieczeństwie Naszych Mieszkańców. Dlatego też podjęłam tę trudną decyzję, aby nasze wspólne świętowanie przełożyć na przyszły rok. W tym roku Dnia Miasta planowane były na 20-21 czerwca. Mam nadzieję, że w 2021 roku, gdy uporamy się z pandemią koronawirusa, spotkamy się w Parku Górczyńskim i będziemy bawić się jeszcze lepiej niż w 2019 roku.

   Liczę na Państwa zrozumienie i mam nadzieję, że przeczekamy ten trudny czas, który musi minąć i znów będziemy mogli cieszyć się i wspólnie świętować.

 

                                                                      Z życzeniami zdrowia

                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

                                                                       /-/ Jolanta Wielgus

 

 

Miło nam Państwa poinformować, że jednostki OSP działające na terenie naszej gminy w tym roku znów zdobywają dodatkowe środki na swoją działalność. Jednostki OSP w tym roku, za pośrednictwem Komendy Powiatowej PSP we Wschowie,  uzyskały dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w następujących kwotach:

 

OSP Gola – 7.000,00 zł.

OSP Szlichtyngowa – 7.000,00 zł.

OSP Wyszanów – 8.881,00 zł.

 

Dzięki pozyskanym środkom jednostki OSP wzbogacą się o nowy sprzęt i wyposażenie ochrony osobistej, a także będą mogły przeprowadzić niezbędne prace remontowe w swoich remizach.

Gratulujemy druhom pozyskania dodatkowych środków finansowych.

Dzięki dobrej współpracy Gminy Szlichtyngowa ze Starostwem Powiatowym we Wschowie wykonano zadania, o które Gmina zabiegała, w związku z prośbami Mieszkańców.

W Jędrzychowicach w pasie drogi powiatowej nr 1009F przy Kościele pw. Św. Jana z Dukli Starostwo Powiatowe zmieniło stałą organizację ruchu, w związku z utworzeniem przejścia dla pieszych – na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną prowadzącą do cmentarza. Ze względu na krętą na tym odcinku drogę, ograniczono również dopuszczalną prędkość do 40 km/h. Zadanie to obejmowało także wykonanie fragmentu chodnika łączącego się z istniejącym chodnikiem w drodze gminnej.

W Goli w pasie drogi powiatowej nr 1010F ulepszono odwodnienie drogi. Starostwo Powiatowe miejscowo wykonało fragmenty koryta ściekowego umożliwiające sprawny odpływ wody opadowej z ulicy do przydrożnego rowu. Ze względu na dość duży spadek terenu w Goli, problemem była rwąca poboczem woda, w trakcie ulewnych opadów. Nowo zastosowane rozwiązanie wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i estetykę wsi.  

W Nowych Drzewcach, na drodze powiatowej nr 1011F za przejazdem kolejowo – drogowym w kierunku Sławy zostały wyregulowane pionowo 3 włazy studni kanalizacji sanitarnej.  Różnica w powierzchni pomiędzy nawierzchnią jezdni a urządzeniami kanalizacji sanitarnej powodowała hałas przy przejeżdżaniu pojazdów, co negatywnie wpływało na komfort Mieszkańców.  Zadanie zostało zrealizowane z budżetu Gminy Szlichtyngowa, a jego wartość to 1 107 zł.

W Starych Drzewcach trwają prace nad utworzeniem przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1011F, pomiędzy Niepublicznym  Przedszkolem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, a Kościołem Parafialnym.

GALERIE ZDJĘCIOWE Z INWESTYCJI:

Jędrzychowice

Gola

Nowe Drzewce

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Covid 19 Klub Senior + w Szlichtyngowie wznowił swoją działalność i od dnia 25 maja br. i otworzył swe podwoje dla Naszych Seniorów.

Seniorom bardzo doskwierał brak zajęć w Klubie. Dzwonili, dopytywali się, kiedy znów będą mogli się spotykać i aktywnie spędzać wolny czas. Dlatego z wielką ulgą i radością przyjęli wiadomość, że zajęcia w Klubie Senior+ zostają wznowione. Podczas pierwszego dnia spotkania rozmowom nie było końca.

Dnia 2 czerwca Naszych Seniorów odwiedziła Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus, przychodząc ze słodkim upominkiem w postaci tortu oraz życzeniami zdrowia.

Oczywiście w placówce obowiązuje wzmożony reżim sanitarny, dla Seniorów zostały zabezpieczone środki ochrony osobistej  oraz środki dezynfekcyjne.

Na prośbę Naszych Seniorów zmienione zostały godziny funkcjonowania Klubu. Klub Senior+ w Szlichtyngowej czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do godz. 15.00.

Podkategorie