W ramach kampanii informacyjnej w dniu 08 kwietnia 2019 r. na Rynku w Szlichtyngowej, przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udzielali informacji oraz odpowiadali na pytania mieszkańców na temat programu rządowego „Nowa Piątka”.


Mieszkańcy Gminy mogli szczegółowo zapoznać się z programem:
- „Emerytura+”
- „500+” na każde dziecko, już od 1 lipca 2019 r.,
- „Niższy Pit” to obniżenie podatkowe wszystkich osób,
- „Bez Pit dla młodych” Pit 0% dla osób pracujących do 26 roku życia,
- „Połączenia lokalne” to przywracanie lokalnych połączeń autobusowych.


Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne.

Ulotka nr 1

Ulotka nr 2

W dniu wczorajszym tj. 09.04.2019 r. w miejscowości Wyszanów odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Wyszanów.

Na stanowisko sołtysa ponownie wybrana została Pani Wioleta Adamczyk, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:

1. Relich Jacek
2. Łukaszewicz Iwetta
3. Baran Bożena
4. Błaszczak Danuta


Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzymy wytrwałości, skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

Jednocześnie już dziś zapraszamy na kolejne zebrania wiejskie.

Harmonogram zebrań dostępny tutaj.

W dniu 5 kwietnia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus wręczyła stypendium i list gratulacyjny dla uczennicy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej Sandry Azmin. Stypendium zostało przyznane za bardzo dobre wyniki w nauce w I półroczu roku szkolnego 2018/19. Sandra uzyskała średnią ocen 5,57.

Gratulujemy!

W dniu wczorajszym tj. 08.04.2019 r. w miejscowości Dryżyna odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Dryżyna.

Na stanowisko sołtysa ponownie został wybrany Pan Marian Porębski, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:

1. Pańczar Beata,
2. Pietuch Violetta,
3. Raczycka Milena,
4. Weleszczuk Stanisław,


Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzymy wytrwałości, skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

Jednocześnie już dziś zapraszamy na kolejne zebrania wiejskie.

Harmonogram zebrań dostępny tutaj.

W dniu wczorajszym tj. 05.04.2019 r. w miejscowości Jędrzychowice odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Jędrzychowice.

Na stanowisko sołtysa ponownie został wybrany Pan Grzegorz Wiliński, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:

1. Jurczak Elżbieta,
2. Krawczyk Marta,
3. Pałasz Anna,
4. Śladewski Krystian,


Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzymy wytrwałości, skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

Jednocześnie już dziś zapraszamy na kolejne zebrania wiejskie.

Harmonogram zebrań dostępny tutaj.

Podkategorie