Urząd Statystyczny w Zielonej Górze we współpracy z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia przygotowują opracowanie dotyczące wielowymiarowej oceny funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w naszym województwie. Jednym z elementów projektu jest realizacja badania ankietowego.
Bardzo prosimy o wzięcie udziału z naszym badaniu i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań w załączonym formularzu ankiety. Państwa pomoc jest dla nas bardzo ważna!
Zachęcamy Państwa do zapraszania bliskich i znajomych do udziału w badaniu poprzez   udostępnianie linka do ankiety!

ANKIETA.

 Ankiety można wypełniać do 30 maja 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że przedłuża się nabór wniosków na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” do dnia 27 maja 2019 r.
Wnioski i dodatkowe informacje można również uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, osoba do kontaktu: Agnieszka Wtykło, pokój nr 1, tel. 65 5492 327.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
Jednocześnie przypominam, że stosownie do zapisów Zarządzenia nr 71/16 Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa przy udziale środków pozyskanych w formie dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”, ubiegający się o dotację do wniosku winni dołączyć:
w przypadku demontażu pokryć dachowych, pakowania, załadunku, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest:
 tytuł prawny do nieruchomości/zgodę współwłaścicieli nieruchomości/zgodę wspólnoty mieszkaniowej/zgodę zarządcy nieruchomości
 zgłoszenie do Starostwa Powiatowego we Wschowie zamiaru zmiany pokrycia dachowego;
 pozytywną opinię Starosty Wschowskiego w sprawie zmiany pokrycia dachowego;
 pisemną zgodę (wszystkich współwłaścicieli) na wejście z robotami budowlanymi na teren nieruchomości;
 dokumenty wskazane w §4 regulaminu – dotyczy podmiotów dla których przyznana dotacja będzie stanowić pomoc de minimis.
w przypadku pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest:
 tytuł prawny do nieruchomości/zgodę współwłaścicieli nieruchomości/zgodę wspólnoty mieszkaniowej/zgodę zarządcy nieruchomości
 pisemną zgodę (wszystkich współwłaścicieli) na wejście z robotami budowlanymi na teren nieruchomości;
 dokumenty wskazane w §4 regulaminu – dotyczy podmiotów dla których przyznana dotacja będzie stanowić pomoc de minimis.
Ponadto informuję, że jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest wpisanie nieruchomości do inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Szlichtyngowa. Wzór do wypełnienia informacji poniżej.
Uwaga: zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W dniu 09.05.2019 gościliśmy w naszej bibliotece pisarkę Agatę Kołakowską, która przybliżyła nam własną twórczość, a także zdradziła nam tajniki swego zawodu. Okazało się, że napisać dobrą książkę nie jest tak łatwo. Miesiące przygotowań i pogłębiania własnej wiedzy na wybrany temat, to nie lada wyzwanie. Autorka opowiadała również skąd czerpie pomysły na fabułę swoich książek i jak powstają jej bohaterowie. Takie rozmowy o dobrej książce przy kawie i ciastku to dla nas bibliotekarzy i czytelników najlepiej spędzony czas. 

GALERIA 

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Biblioteka Publiczna w Szlichtyngowie gościła Teatr "Maska" z Krakowa, który przygotował dla uczniów szkół podstawowych z naszej gminy przedstawienie pt. "Opowieści z teczki profesora książeczki". Była to opowieść o tym, jak wielka moc ma wyobraźnia, którą kształtujemy dzięki czytaniu książek.  Dodatkowo uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej wzięli udział w pochodzie pod hasłem "Książki czytajcie, świat poznawajcie", podczas którego zachęcali mieszkańców do czytania książek.

GALERIA

 

Gmina Szlichtyngowa rozstrzygnęła przetarg na realizację zadania pn. „Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności Fizycznej: w Parku Górczyńskim, Kowalewie i Szlichtyngowej”. Celem zadania jest stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w w/w miejscowościach. Powstaną trzy siłownie zewnętrzne w miejscowości Kowalewo, Szlichtyngowie przy ul. Dożynkowej oraz w Parku Górczyńskim. Ponadto w ramach tego zadania w Parku Górczyńskim utworzony zostanie plac zabaw.

Zamontowane zostaną m.in. takie urządzenia jak: orbitrek, wyciskanie siedząc, prasa nożna, wioślarz, stół do gry w szachy oraz tablica kółko i krzyżyk.

Wykonawcą zadania jest Firma Apis Polska sp. z o.o. z siedzibą ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym –Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018.

Całkowita wartość zadania wynosi: 258 473,68 zł.

Wartość dofinansowania ze środków FRKF wynosi: 96 500,00 zł.

Podkategorie