Komunikat nr 5 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 25 kwietnia 2019 r. w  sprawie przegotowywania wody do spożycia, mycia owoców i warzyw (spożywanych na surowo), a także mycia zębów, kąpieli noworodków i małych dzieci z wodociągu publicznego w Starych Drzewcach zaopatrującego miejscowości: Stare Drzewce, Nowe Drzewce, Małe Drzewce, Gola i Zamysłów, do czasu odwołania.

W związku z prowadzonymi przez ZGKiM Szlichtyngowa działaniami naprawczymi – dezynfekcja, może nastąpić wyczuwalna zmiana zapachu wody. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Prosimy o przekazanie tej informacji swoim sąsiadom.

Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze poinformował tut. Urząd, że będzie realizował Program priorytetowy „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Program będzie ogłoszony w maju 2019 roku. Na dzień dzisiejszy nie są znane szczegóły dotyczące zasad dofinansowania.

W związku z powyższym, zainteresowani właściciele nieruchomości, zamierzający skorzystać z dofinansowania w 2019 roku winni złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa (Sekretariat) ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa do 15 maja 2019 roku.


Stosownie do zapisów Zarządzenia nr 71/16 Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa przy udziale środków pozyskanych w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie”, ubiegający się o dotację do wniosku winni dołączyć:

w przypadku demontażu pokryć dachowych, pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest: 

 • tytuł prawny do nieruchomości/zgodę współwłaścicieli nieruchomości/zgodę wspólnoty mieszkaniowej/zgodę zarządcy nieruchomości
 • zgłoszenie do Starostwa Powiatowego we Wschowie zamiaru zmiany pokrycia dachowego;
 • pozytywną opinię Starosty Wschowskiego w sprawie zmiany pokrycia dachowego;
 • pisemną zgodę (wszystkich współwłaścicieli) na wejście z robotami budowlanymi na teren nieruchomości;
 • dokumenty wskazane w §4 regulaminu – dotyczy podmiotów dla których przyznana dotacja będzie stanowić pomoc de minimis.

w przypadku pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest:

 • tytuł prawny do nieruchomości/zgodę współwłaścicieli nieruchomości/zgodę wspólnoty mieszkaniowej/zgodę zarządcy nieruchomości
 • pisemną zgodę (wszystkich współwłaścicieli) na wejście z robotami budowlanymi na teren nieruchomości;
 • dokumenty wskazane w §4 regulaminu – dotyczy podmiotów dla których przyznana dotacja będzie stanowić pomoc de minimis.

Jednocześnie informuję, że jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest wpisanie nieruchomości do inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Szlichtyngowa. Wzór do wypełnienia informacji poniżej.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Wtykło, pokój nr 1 Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, tel. 65 5492 327.

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Zarządzenie Burmistrza 71/16
 2. Wniosek dla Mieszkańców
 3. Klauzula RODO
 4. Oświadczenie, zgoda na wejście
 5. Informacja o wyrobach zawierających azbest
 6. Wniosek o de minimis
 7. Formularz de minimis
 8. Formularz de minimis dla rolników

 

 

Podkategorie