Informujemy, że od dnia 17 czerwca (środa) zostaną otwarte place zabaw i siłownie Gminy Szlichtyngowa.

W związku z panującą epidemią apelujemy o przestrzeganie ogólnych zasad sanitarnych podczas korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Apelujemy do Mieszkańców o odpowiedzialne zachowanie w tego typu miejscach, by zabawa była bezpieczna dla wszystkich. W przypadku dużej liczby już przebywających na terenie placu, prosimy o wybranie innej lokalizacji na wypoczynek i zabawę.

Wszystkich użytkowników prosimy o stosowanie się do ogólnych zasad reżimu sanitarnego. Zaleca się dezynfekcję rąk dzieci i dorosłych przy wejściu i wyjściu z placu czy siłowni lub stosować rękawiczki. Prosimy pamiętać o utrzymaniu co najmniej 2-metrowego dystansu, a jeśli nie ma takiej możliwości, to o zasłanianiu nosa i ust zarówno przez dorosłych jak i dzieci powyżej 4. roku życia.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy o zachowanie ostrożności i bezpieczne korzystanie z placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

 

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM

NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Gminny Komisarz Spisowy

 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r.

 

 

Załączniki do pobrania:

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR 2020

Informacje dodatkowe

 

 

 

 

 

Drodzy Ósmoklasiści!

Przed Wami niezwykle ważne wydarzenie – jutro pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty kończącego szkołę podstawową. Życzymy Wam, aby lata nauki zaowocowały dobrymi wynikami na egzaminie. Podczas egzaminu niech towarzyszy Wam opanowanie stresu, skupienie, umiejętność podejmowania trafnych decyzji oraz wiara we własne siły i  wiedzę. Każdemu z Was składamy życzenia osiągnięcia jak najlepszych wyników. Niech będzie łatwo, spokojnie i oczywiście na maksymalną ilość punktów.

Mamy nadzieję, że uzyskacie zadowalające Was wyniki i dostaniecie się do upragnionych szkół średnich, a życiowe plany i zamierzenia wszystkie się zrealizują.

W naszej gminie do egzaminu ósmoklasisty przystępuje 49 uczniów. Wszystkim jeszcze raz życzymy powodzenia.

Informujemy, że przystąpiono do prac pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew wchodzących w skład alei klonowych w ciągu ulic Szlichtyngowy, tj. ul. Wolności i Rynek.  Prace obejmują formowanie kulistej korony drzew i zakończą się w przyszłym tygodniu. Wykonywane są przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej.

Dlaczego nasze miasto potrzebuje drzew?

Drzewa w krajobrazie miejskim pełnią wiele ważnych funkcji. Po pierwsze poprawiają estetykę ulic, szczególnie te zadbane - przycinane, po drugie dostarczają nam życiodajnego tlenu, po kolejne tworzą pożądany cień i stanowią często miejsce gniazdowania ptaków.

Dlaczego klony?

Klony mają dużą tolerancję zarówno na trudne warunki siedliskowe, ale również na zanieczyszczenia, na które przy drogach są często narażone. Są swoistym pochłaniaczem zanieczyszczeń, zatem niewątpliwie mają pozytywny wpływ zarówno na nasze zdrowie jak i jakość życia.

Dbajmy zatem o drzewa, naszych sprzymierzeńców!

 

Galeria

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że Gmina Szlichtyngowa otrzymała dofinansowanie w kwocie 53.726,40 zł w ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła plus”.

W ramach dofinansowania zostanie zakupionych 28 laptopów, które według określonego kryterium trafią do uczniów z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Przypomnijmy, że w pierwszej edycji programu nasza gmina otrzymała dofinansowanie
w kwocie 59.999,80 zł, za które zakupiono 34 laptopów i z których podczas nauki zdalnej, korzystają już uczniowie naszych szkół. Pozyskane przez gminę dofinansowanie w obu odsłonach programu to kwota 113.726,20 zł.

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 — w ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła Plus — wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 

 

Podkategorie