Ulotka do pobrania.

W dniu 18 listopada 2019r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szlichtyngowa w ramach comiesięcznych spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki miało miejsce spotkanie z panią Edytą Świętek, autorką bestsellerowych sag rodzinnych takich, jak "Spacer Aleją Róż" oraz "Grzechy młodości". Na spotkaniu autorka opowiadała o początkach swojej pracy pisarskiej, o miejscach, które inspirują ją do pisania. Pisarka podzieliła się ze słuchaczami fascynującymi  opowieściami o Nowej Hucie. To właśnie w niej toczy się akcja 5-tomowej sagi "Spacer Aleją Róż", której najwięcej uwagi poświęciły nasze panie w trakcie spotkania. Zafascynowane Krakowem a przede wszystkim Nową Hutą, która wydaje się być bardziej atrakcyjna niż samo centrum,  przeżywały wspólnie z bohaterami ich próbę ułożenia sobie życia na nowo. Komunistyczna Polska a w niej budująca się dzielnica, która dla wielu była obietnicą nowego, lepszego życia ujęła nasze czytelniczki do tego stopnia, że zgodnie stwierdziły, że temat nadal nie został wyczerpany do końca.  Miłym akcentem spotkania było losowanie zwycięzcy konkursu, w którym do wygrania była najnowsza powieść pani Edyty z cyklu "Grzechy Młodości".  Konkurs przygotowała Biblioteka wraz z Wydawnictwem Replika. Szczęśliwym zwycięzcą gratulujemy. 

Program realizowany jest we współpracy z Instytutem Książki.

GALERIA

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że od 15 grudnia br. reaktywowane zostanie połączenie kolejowe na trasie Leszno – Głogów. Rozkład jazdy przewiduje kursowanie 6 par pociągów z Leszna do Głogowa, w tym dwa kursy do i z Zielonej Góry.
Wznowienie połączenia kolejowego ułatwi komunikację, szczególnie dla młodzieży dojeżdżającej do szkół.


Rozkład jazdy dla stacji Stare Drzewce przedstawia się następująco:

 

Szczegółowy rozkład jazdy:

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że 18 listopada 2019 r. podpisano umowę dotacji nr D19129 na dofinansowanie zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2019 r.” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze reprezentowanym prze Prezesa Zarządu Mariusza Herbuta a  Gminą Szlichtyngowa reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolantę Wielgus.

W ramach zadania usunięto łącznie 19,813 Mg wyrobów zawierających azbest i łącznie poniesiono nakłady w wysokości 9.629,12 zł. W związku z podpisaną umową z WFOŚiGW w Zielonej Górze, Gmina Szlichtyngowa uzyskała dotację na kwotę 9.629,12 zł, co stanowi 100% kosztów, z czego:

- środki w kwocie 4.814,56 zł stanowią do 50% kosztów kwalifikowanych i pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- środki w kwocie 4.814,56 zł stanowią do 50% kosztów kwalifikowanych i pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest jest bardzo ważne, ponieważ azbest jest groźnym czynnikiem chorobotwórczym. Największe niebezpieczeństwo dla zdrowia powstaje wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych uwalnianych w trakcie obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest a także podczas ich uszkadzania lub wskutek korozji.

Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Największe zagrożenie stanowią włókna respirabilne, tzn. występujące w trwałej postaci w powietrzu i mogące przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Mają one średnicę mniejszą od 3 μm i są dłuższe niż 5 μm, przy czym najbardziej szkodliwe są włókna o długości ok. 20 μm. Narażenie zawodowe na pył azbestu może być przyczyną chorób układu oddechowego tj.: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc oraz międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej (nowotworów o wysokiej złośliwości).

Między pierwszym narażeniem a pojawieniem się patologii (zwłaszcza nowotworów) występują długie okresy. Czyli aktualnie wykrywane skutki odnoszą się do warunków pracy, jakie istniały 20-40 lat temu.

Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, iż azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu.

Tylko prawidłowo zabezpieczony azbest nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Podkategorie