UWAGA !!!

 

Informujemy, że Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa będzie czynny:

 

dnia 24 grudnia 2019 r. (wtorek, Wigilia) od 07:30 do 12:00

 Kasa Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa

w ww. dniu będzie czynna od 07:30 do godz. 11:00

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

 

Treść Zarządzenia 156/19 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa

To tylko ćwiczenia systemu powszechnego alarmowania.

 

W dniu 12 grudnia 2019 r. w godzinach 12:00-12:30 usłyszymy sygnał syren. W tym dniu  na terenie Gminy Szlichtyngowa i całego województwa lubuskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych.

W związku z powyższym zostanie nadany sygnał alarmowy:

- ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny trwający 3 min

- odwołanie alarmu - ciągły dźwięk syreny trwający 3 min.                                                                                                                                                                                            

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

/~/ Jolanta Wielgus

 

W dniu 27 listopada 2019r. uczniowie klas I-IV ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Sziedzikówny "INKI" w Starych Drzewcach  spotkali się ze strażakami z jednostki OSP Gola. Dzieci dowiedziały się jak ważna i trudna jest służba strażaków ochotników. Podczas pogadanki strażacy przypomnieli uczniom co jest przyczyną pożaru i jak należy się zachować podczas pożaru. Punktem kulminacyjnym wizyty  była możliwość zobaczenia nowych mundurów bojowych oraz przymierzenia hełmów strażackich.

Nowe umundurowanie bojowe OSP Gola zakupiła ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach rządowego programu „Mały Strażak” w kwocie 19.107,00. Za pozyskane środki zakupione zostały: ubrania specjalne, buty strażackie, buty gumowe, hełm pożarniczy, ubrania koszarowe oraz latarki kątowe.

Na zakończenie spotkania Komendant Straży zaprosił chętnych do wstąpienia w szeregi Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Nauczyciele zachęcali również dzieci do lektury pt. "JAK WOJTEK ZOSTAŁ STRAŻAKIEM".

Wizyta strażaków wywarła na uczniach pozytywne wrażenie. Wiedza przekazana przez druhów z OSP Gola zwiększyła świadomość dzieci na temat w jaki sposób bezpiecznie obchodzić się z ogniem i jak zachować się  w przypadku pożaru. 

Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały strażakom za wizytę oraz życzyły powodzenia i wytrwałości w codziennych zmaganiach z przeciwieństwami losu.

GALERIA

W związku z tym, że 2020 rok coraz bliżej, poniżej prezentujemy harmonogram odbiorów odpadów na terenie Gminy Szlichtyngowa przygotowany przez pracowników Spółki Komunalnej we Wschowie.

Gmina Szlichtyngowa została podzielona na trzy obszary, zróżnicowane w zależności od terenu odbioru oraz rodzaju odbiorców. W harmonogramach zawarto terminy odbioru odpadów zmieszanych, zbieranych selektywnie, odpadów wielkogabarytowych oraz mycia i dezynfekowania pojemników na odpady. Poniżej prezentujemy harmonogramy, a także krótki opis każdego typu obszaru i odbiorców.

Rejony:

Rej. 5 A – Kowalewo, Jędrzychowice, Wyszanów, Dryżyna, Miasto Szlichtyngowa.

Rej. 5E – Zabudowa wielorodzinna z rej. 5A

Rej. 5 B – Górczyna Puszcza, Zamysłów, Gola, Stare Drzewce, Małe Drzewce, Nowe Drzewce.

Do pobrania:

 

W dniu 27 listopada 2019 r. strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Wyszanowa gościli w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej.

Druhna Julia, druh Marek i druh Zbigniew zapoznali młodych adeptów sztuki pożarniczej ze sprzętem zakupionym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Przypomnieć należy, że jednostka ta w ramach rządowego programu „Mały Strażak” pozyskała dofinansowanie w kwocie 19.665 zł.

Z pozyskanych środków zakupiony został sprzęt ratowniczy: pompa pływająca Niagara oraz wentylator oddymiający wysokiej klasy, a także sygnalizator bezruchu.

Niewątpliwie udział w akcjach ratowniczych, w gaszeniu pożarów, usuwaniu trujących chemikaliów i przeszkód mechanicznych wymaga posiadania właściwego wyposażenia strażackiego.

Uczniowie serdecznie podziękowali druhom za możliwość zapoznania się z działaniem sprzętu ratującego ludzkie życie i mienie. Była to bardzo pouczająca lekcja.

Pan Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Szlichtyngowej składają serdeczne podziękowania strażakom z jednostki OSP Wyszanów za umożliwienie obejrzenia sprzętu ratowniczo-gaśniczego, poznania trudnej pracy strażaków oraz udzielenie wskazówek na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

GALERIA

Podkategorie