Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus  informuje, że dobiegły  końca prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową, instalacją gazową LPG oraz rurociągiem preizolowanym- etap II” w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach.

W ramach zadania zdemontowana została stara instalacja c.o. wraz z ogrzewaczami gazowymi oraz piecem olejowym. W dwóch budynkach szkoły wykonano instalację z rur stalowych ciągnionych bez szwu łączonych przez spawanie z połączeniami gwintowanymi jedynie przy połączeniach z armaturą i przy kotle. W klasach i na korytarzach zamontowane zostały nowe grzejniki płytowe. Wykonano nowoczesną kotłownię, w której zamontowano instalację gazową oraz piec kondensacyjny firmy VAILLANT. Zamontowano także Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX. Budynek kotłowni ocieplono i wykonano nową elewację.

Wykonana nowa instalacja c.o. oraz zamontowane nowe grzejniki znacznie zwiększą efektywność systemu grzewczego w szkole. System jest praktycznie bezobsługowy, umożliwia stosowanie pełnej automatyki sterującej i zapewnia równomierną temperaturę we wszystkich pomieszczeniach. W związku z tym obniżą się koszty eksploatacji i zmniejszą się wydatki finansowe na energię cieplną. Poprawie uległa także estetyka pomieszczeń szkolnych - grzejniki mają mniejszą powierzchnię w stosunku do poprzednich, są bezpieczniejsze dla przebywających w szkole uczniów.

Wykonawcą jest firma Instalacje Grzewcze i Wod.-Kan. Ryszard Machowski z siedzibą we Wschowie przy ul. Polnej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków budżetu Gminy. Całkowity jego koszt to kwota 211 560,00 zł.

Zmiany w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Można w nim uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca czy zakupu nowoczesnych źródeł ciepła.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił, że od 29 lipca br. uległ zmianie rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze. Program ten daje możliwość uzyskania do 90% dofinansowania wymiany źródła ciepła, wykonania termomodernizacji lub budowy nowego źródła ciepła. Na pozostałą kwotę można uzyskać pożyczkę atrakcyjnie oprocentowaną i możliwą do spłaty nawet przez 15 lat. Minimalny koszt inwestycji, na który przyznawana jest dotacja, to 7 tys. zł, a maksymalny – 53 tys. zł. Wniosek składa się elektroniczne i w wersji papierowej lub wyłącznie elektronicznie.

Zmiany w programie uprościły formularz wniosku i załączniki. Znikł m.in. załącznik ,,Wymagania techniczne”, a jego najważniejsze, skrócone rubryki przeniesiono do wniosku głównego. Dołożono też oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie Funduszu. Beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji. Uproszczono także dokumenty związane z rozliczeniem wniosku.

Ważną zmianą jest usunięcie wymogu spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r. Mieszkańcom naszej gminy będzie więc łatwiej spełnić warunki Programu – pozostanie tylko wymóg co najmniej 5 klasy nowo kupowanego pieca na paliwo stałe. Wydłużono też maksymalny termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia do 30 miesięcy od złożenia wniosku (dotąd były to 24 miesiące). Doprecyzowano kwestie dotyczące kwalifikowalności kosztów, prowadzenia przez wnioskodawcę działalności gospodarczej oraz statusu beneficjentów w przypadku współwłasności domu jednorodzinnego.

Dokładny opis zmian zawiera załącznik, który można pobrać pod artykułem. Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku. Zainteresowani mogą się zalogować na stronie https://czystepowietrze.wfosigw.zgora.pl/ i  tam znajdą wszelkie informacje o programie.

INFOLINIA Programu Czyste Powietrze - numer (68) 419 69 49

POBIERZ ZAŁĄCZNIK:

Program priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od dnia 29.07.2019 r.

W kolejnym dniu zajęć przygotowanych przez Bibliotekę Publiczną w ramach cyklu „Wakacji z biblioteką”, dzieci wzięły udział w warsztatach pt. ,,Wakacyjna ramka’’. W trakcie spotkania uczetnicy mieli okazję ozdobić wykonane własnoręcznie ramki tak, jak tylko mieli ochotę. Wykorzystali to tego celu bibułę, muszelki, koraliki, a także motylki. Aby ułatwić dzieciom wybór zdjęcia, które stanie się dopełnieniem przygotowanej przez nich pracy, na początku zajęć zrobiliśmy uczestnikom zdjęcie grupowe, które każdy dostał na zakończenie spotkania i mógł umieścić w swojej ramce. Taki pomysł na własnoręcznie wykonaną ramkę bardzo spodobał się dzieciom i ich rodzicom. Wprawdzie w sklepach znajdziemy mnóstwo tego typu produktów, jednak te, wykonane przez uczestników własnoręcznie, są unikatowe.

 

Szanowni mieszkańcy Jędrzychowic!

      Zapraszamy serdecznie mieszkańców sołectwa Jędrzychowice do udziału w konkursie „Najpiękniejsza dożynkowa dekoracja posesji”. Konkurs polega na wykonaniu dożynkowej dekoracji na lub przy budynku/ posesji w okresie trwania Dożynek Powiatowo-Gminnych w Jędrzychowicach w dniu 31 sierpnia 2019 r. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę jakość i pomysłowość dekoracji, nawiązanie do tradycji i kultury dożynkowej oraz oryginalność pomysłu. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu oraz pisemne zgłoszenie. Formularz zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowie, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa (sekretariat) lub do sołtysa wsi Jędrzychowice - do dnia 27 sierpnia 2019 r. Dla właścicieli trzech najpiękniej przystrojonych dożynkowych posesji przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Więcej szczegółów w regulaminie.

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

Regulamin konkursu.

Formularz zgłoszenia.

Podkategorie