W poniedziałek dnia 7 października br., na zaproszenie uczniów,  Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus gościła w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach. Podczas spotkania zainaugurowany został w szkole projekt promujący czytelnictwo pn. „Wychowanie przez czytanie”. Program ten skierowany jest do uczniów klas szkół podstawowych. Celem programu jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. Uczniowie mieli okazję wysłuchać jesiennego opowiadania przeczytanego przez Panią Burmistrz.

Spotkanie to było również okazją do rozstrzygnięcia konkursu zorganizowanego w szkole na „Najpiękniej wykonaną dekorację klasy o tematyce jesieni”. Swoje klasy dekorowali uczniowie przy pomocy wychowawców klas oraz przy dużym zaangażowaniu rodziców, za co im serdecznie dziękujemy. Jury powołane w tym konkursie, któremu przewodniczyła Pani Burmistrz, miało bardzo trudne zadania, gdyż klasy naprawdę zostały udekorowane pięknie. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością. Do dekoracji posłużyły m.in. dary jesienie: kwiaty, liście, kasztany, szyszki. Były także wycinanki z papieru, dekoracje z materiału. W konkursie tym uczestniczyli uczniowie ze wszystkich klas oraz nasze „przedszkolaki”. Każda klasa uhonorowana została pięknym dyplomem i słodkim upominkiem. W konkursie zwycięzcami zostali najmłodsi uczniowie szkoły – klasa „0” grupa „Kolorowe kredki”. Drugie miejsce zajęła klasa IV, przyznano dwa równorzędne trzecie miejsce dla: klasy V i dzieci z punktu przedszkolnego – grupy „Pszczółki”. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Panią Katarzynę Olszewską i Pana Krystiana Śladowskiego.

 

GALERIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie prowadzi rekrutację Uczestników do projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Projekt realizowany jest od  1 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, w partnerstwie z firmą EMAT HRC z siedzibą w Wolsztynie.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 66 mieszkańców Powiatu Wschowskiego, w tym 20 osób z niepełnosprawnościami, poprzez podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych. Uczestnikami projektu mogą być:

- osoby z niepełnosprawnościami, wychowankowie przebywający w rodzinnej pieczy zastępczej lub ją opuszczający, wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym rodziny zastępcze oraz dzieci w nich umieszczone.

Jedną z największych zalet projektu będzie dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb i możliwości wszystkich Uczestników. Ponadto w dążeniu do realizacji założonych celów przez cały okres trwania projektu nad każdym Uczestnikiem będzie czuwał pracownik socjalny. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły też liczyć na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich form aktywizacji na każdym etapie projektu, zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami. W ramach projektu planowane są różnorodne formy wsparcia,  zarówno z zakresu aktywizacji społecznej, jak i również zawodowej m.in.:

 - poradnictwo specjalistyczne

- warsztaty kształtujące kompetencje społeczne

- warsztaty kształtujące kompetencje opiekuńczo – wychowawcze

- zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych

- szkolenia mające na celu wyposażenie w kompetencje i umiejętności pożądane na rynku pracy

- kursy zawodowe

- wyjazdy integracyjne

- prawo jazdy kat. B, zajęcia komputerowe itp.

- inne zajęcia wynikające z indywidualnych potrzeb Uczestników

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia i złożenia ankiety rekrutacyjnej osobiście lub listownie w PCPR, ul. Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 310. Ankietę (skan) można także wysłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz ankiety dostępny jest w PCPR, Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa w pokoju nr 310 oraz na stronie internetowej PCPR: www.pcprwchowa.pl wraz z klauzulą informacyjną.

Ilość Uczestników w projekcie jest ograniczona.

Więcej informacji pod numerem  telefonu 65 540 17 58.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W dniu 4 października 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa pani Jolanta Wielgus wręczyła stypendia dla najzdolniejszych uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w II półroczu roku szkolnego 2018/19. W tym roku wyróżnionych zostało 8 uczniów: Sandra Azmin, Paulina Bielewicz, Tatiana Huzarska, Marta Mika, Martyna Winiarska, Tobiasz Skrzypczak, Dominika Skudlarek oraz Joanna Uran.

Aby uzyskać stypendium uczniowie musieli spełnić wymagania dotyczące rocznej średniej ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych: w szkołach ponadpodstawowych średnia ocen co najmniej 5,2, w gimnazjum co najmniej 5,4, natomiast w szkołach podstawowych co najmniej 5,6. Średnia ocen stanowi bardzo wysoką poprzeczkę i osiągają ją uczniowie uzdolnieni wszechstronnie. Wśród naszych stypendystów jest jeden absolwent szkoły podstawowej, dwóch absolwentów gimnazjum i pięciu absolwentów szkół ponadpodstawowych. Niektórzy uczniowie odebrali stypendium po raz kolejny.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa wręczyła wyróżnionym uczniom stypendium pieniężne oraz list gratulacyjny. Stypendium stanowi wyróżnienie za trud i wysiłek włożony w osiąganie wysokich wyników w nauce oraz motywację do odnoszenia dalszych sukcesów.

Wszystkim stypendystom i ich rodzinom serdecznie gratulujemy tak wysokich wyników i życzymy powodzenia na dalszej ścieżce edukacyjnej!

GALERIA

Komendant Powiatowy Policji we Wschowie zaprasza Mieszkańców Gminy Szlichtyngowa do udziału w debacie „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”. Każdy może mieć na nie wpływ – wystarczy przyjść 17 października 2019 r. o 17:00 do Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowie, ul. Głogowska 1.

Tematyka będzie dotyczyła m.in.:

  • Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
  • „Dzielnicowy bliżej nas” - programu realizowanego w celu zbudowania zaufania pomiędzy służbami a obywatelami.
  • Aplikacji „Moja Komenda”, która umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce.

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich Seniorów z Gminy Szlichtyngowa 60+ do
udziału w Gminnym Dniu Seniora, który odbędzie się w dniu:

6 listopada 2019 roku w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowie.

Dla uczestników przygotowano występ artystyczny, biesiadę przy muzyce
oraz słodki poczęstunek.

WSTĘP WOLNY !!!

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 21 października 2019 r. osobiście lub telefonicznie
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie, ul. Rynek 15,
tel. 65 540 72 46.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu 65 540 72 46.

 

Podkategorie