Szanowni Mieszkańcy.

Informujemy, że dnia 17 kwietnia 2020 r. (piątek) kontynuowane będzie dostarczanie maseczek ochronnych dla mieszkańców Naszej Gminy.  Maseczki dostarczone zostaną do mieszkańców następujących miejscowości: Gola, Kowalewo, Małe Drzewce, Nowe Drzewce, Stare Drzewce, Wyszanów i Zamysłów.

Poniżej podajemy harmonogram doręczeń drugiej partii maseczek:

Piątek  – 17 kwietnia 2020 r. od godziny 16:00

- Gola;

- Kowalewo;

- Nowe Drzewce i Małe Drzewce;

- Stare Drzewce;

- Wyszanów;

- Zamysłów.

Maseczki zostawiane będą na ogrodzeniach posesji oraz na klamkach mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. Prosimy o unikanie bezpośredniego kontaktu z osobami dostarczającymi maseczki.

Wraz z maseczką dostarczona będzie ulotka instruktażowa oraz wykaz z niezbędnymi numerami telefonów.

Maseczki dostarczane do Państwa będą przez radnych Rady Miejskiej, sołtysów, strażaków z jednostek OSP oraz pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Szlichtyngowa

Anna Zalewska

 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szlichtyngowa

Jolanta Wielgus

Radni Rady Miejskiej Szlichtyngowa zakupili materiały do walki z pandemią koronawirusa: 500 szt. maseczek ochronnych z normą medyczną, 40 paczek rękawiczek jednorazowych, 26 płynów i żeli dezynfekujących do rąk oraz 16 szt. litrowych płynów do dezynfekcji lad sklepowych.

Samorządowcy przekazali 300 szt. maseczek i 15 opakowań po 100 szt. rękawiczek ochronnych jednorazowych do Nowego Szpitala we Wschowie.

100 maseczek, 5 opakowań po 100 szt. rękawiczek ochronnych jednorazowych i 2 żele dezynfekujące do rąk otrzymał Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego w Szlichtyngowej.

OSP Szlichtyngowa otrzymała 100 szt. maseczek i 3 opakowania rękawiczek ochronnych, które wykorzystają w razie potrzeby niesienia pomocy Naszym Mieszkańcom.

Radni przekazali również rękawiczki ochronne, płyny do dezynfekcji rąk i dezynfekcji lad sklepom znajdującym się w naszej Gminie, Aptece, Poczcie Polskiej dziękując pracownikom, którzy również narażają swoje zdrowie i życie, aby Mieszkańcy naszej Gminy mogli bez problemu zakupić artykuły użytku codziennego oraz korzystać z usług Poczty Polskiej czy też banku.

Zakupione materiały potrzebne do walki z pandemią koronawirusa zostały zakupione z diet radnych Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Zalewska

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie ogłasza nabór na:

- Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczna niezatrudniającego pracowników,

- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy,

- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


Wnioski należy składać
- w wersji elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl
- w wersji papierowej w siedzibie Urzędu lub pocztą tradycyjną.

Wnioski oraz niezbędne załączniki a także zasady udzielania powyższych form wsparcia dostępne są na WORTALU PSZ:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Anna Daszkiewicz tel. (65) 540 28 68 wew. 40
Małgorzata Jankowska tel. (65) 540 28 68 wew. 40

Ilona Kasztelan tel. (65) 540 28 68 wew. 47
Katarzyna Rybińska tel. (65) 540 28 68 wew. 47

Szanowni Mieszkańcy.

Informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2020 r. (czwartek) rozpocznie się dostarczanie maseczek ochronnych dla mieszkańców Naszej Gminy.

Ponieważ maseczki odbierać będziemy od producenta w dwóch partiach, dlatego ich dystrybucja dla Mieszkańców również będzie przebiegać w dwóch turach.

Poniżej podajemy harmonogram doręczeń pierwszej partii maseczek:

 

Czwartek – 16 kwietnia 2020 r. od godziny 16:30

  • Szlichtyngowa: Rynek;
  • Szlichtyngowa: Głogowska, ul. Polna, ul. Przemysłowa, ul. Wschowska, ul. Dworcowa, ul. Daszyńskiego, ul. Łąkowa, ul. Leśna, ul. Nowopolna;
  • Szlichtyngowa: Wolności, ul. Pułaskiego, ul. Cicha, ul. Sienkiewicza, ul. Miodowa, ul. Browarowa;
  • Szlichtyngowa: Św. Jana Pawła II, ul. Dolnośląska, ul. Dożynkowa, ul. Gagarina, ul. Gen. Sikorskiego, ul. Kopernika, ul. Lubuska, ul. Ogrodowa, ul. Słowackiego, ul. Wielkopolska, ul. Szkolna, ul. Victorii, ul. Zachodu, ul. Szeryfa;
  • Górczyna (wieś): od nr 1 do nr 53, ul. Zamysłowska;
  • Górczyna (bloki), od nr 54 do nr 56, Osiedle Leśne: ul. Świerkowa, ul. Morelowa, ul. Sosnowa, ul. Wiśniowa, ul. Wierzbowa, ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Lipowa,
    ul. Topolowa, ul. Kasztanowa, ul. Leśna, Osada Puszcza;
  • Dryżyna;
  • Jędrzychowice;

Maseczki zostawiane będą na ogrodzeniach posesji oraz na klamkach mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. Prosimy o unikanie bezpośredniego kontaktu z osobami dostarczającymi maseczki.

Wraz z maseczką dostarczona będzie ulotka instruktażowa oraz wykaz z niezbędnymi numerami telefonów.

Doręczenie maseczek do pozostałych miejscowości: Gola, Kowalewo, Małe Drzewce, Nowe Drzewce, Stare Drzewce, Wyszanów i Zamysłów planowane jest na piątek, termin ten uzależniony jest od dostawy maseczek od producenta. W kolejnych komunikatach zostaną Państwo poinformowani o szczegółach doręczeń drugiej partii maseczek. 

Maseczki dostarczane do Państwa będą przez radnych Rady Miejskiej, sołtysów, strażaków z jednostek OSP  oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Szlichtyngowa

Anna Zalewska

 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szlichtyngowa

Jolanta Wielgus

 

Zarząd i Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęły zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze”, które mają przyspieszyć i ułatwić ubieganie się o dofinansowanie na wymianę starych pieców na nowe ekologiczne i termomodernizację budynków jednorodzinnych.

 

W związku z obecną sytuacją w kraju (COVID-19) termin naboru wniosków na nowych zasadach zostanie ogłoszony przez NFOŚiGW w drugiej połowie kwietnia br.

Poniżej prezentujemy program w nowej odsłonie.

Do czasu ogłoszenia naboru na nowych zasadach, wnioski o dofinansowanie wymiany przestarzałych pieców oraz dofinansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych należy składać do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zasadach przewidzianych w obowiązującej obecnie wersji programu „Czyste Powietrze”.

 

Pliki do pobrania:

1. Obowiązująca wersja programu „Czyste Powietrze”

2. Nowa wersja programu Czyste Powietrze

    - Nowa wersja programu Czyste Powietrze – ZAŁĄCZNIK NR 1: Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

    - Nowa wersja programu Czyste Powietrze – ZAŁĄCZNIK NR 2: Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1)

    - Nowa wersja programu Czyste Powietrze – ZAŁĄCZNIK NR 2a: Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2)

 

Źródło: http://nfosigw.gov.pl/

Podkategorie