Dnia 20.09.2019 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej miało miejsce magiczne wydarzenie. Wśród przyjaciół, znajomych i rodziny swoją poezją z tomiku „moja tekstura” podzieliła się z nami Elżbieta Cipora, która wychowała się w Górczynie.  Niesamowita atmosfera, którą udało nam się uzyskać dzięki wierszom samej autorki, niekonwencjonalnemu przeprowadzeniu całego spotkania przez Panią Bożenę Pajdosz oraz przy oprawie muzycznej ze strony zespołu Toka była czymś, co w dzisiejszych czasach trudno jest uzyskać. Uczestnicy mieli możliwość swoistego zatrzymania się w środku pędzącego świata. Za tą kameralną poetyckość, za możliwość przemyślenia kilku spraw i za ten niesamowity klimat wszystkim uczestnikom spotkania biblioteka bardzo serdecznie dziękuje!!!

GALERIA

O tym, że stowarzyszenie działające przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach pozyskało dotację z Fundacji PKO na projekt "W moim ogrodzie spełniają się marzenia" informowaliśmy mieszkańców już w okresie letnim. Od tego czasu wiele się zmieniło. Przede wszystkim wypiękniał teren koło szkoły. Posadzono nowe rośliny i drzewka ozdobne, teren został przekopany i wyrównany. Wszystko to dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców wsi Jędrzychowic i Kowalewa, którzy włożyli w to wiele wysiłku i poświęcili swój wolny czas.
Ponadto zostały zakupione nowe ławki i stoły, które własnoręcznie malowali uczniowie szkoły. Na wiosnę pojawią się kolorowe ozdoby ogrodowe i tablice - Ogród marzeń to również miejsce przeznaczone do lekcji w ciepłe wiosenne dni.
W ramach działań projektu uczniowie uczestniczą również w zajęciach tanecznych, które prowadzi licencjonowany trener fitnessu.

GALERIA

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowej Soli informuje, że woda w wodociągu administrowanym przez Zakład Usług Wodny we Wschowie na terenie m.in. wsi Kowalewo i Jędrzychowice nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.
Powodem zmniejszenia się jakości wody jest występowanie w sieci pojedynczych bakterii z grupy coli. Zakład Usług Wodnych we Wschowie, który odpowiada za stan sieci i wody na tym terenie, informuje, że podjęte zostały już działania naprawcze i następuje płukanie sieci. Planuje się ponowne pobranie próbek wody w poniedziałek.
Do czasu zmiany oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli zaleca przegotowywanie wody wykorzystywanej do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków i małych dzieci.

Poniżej zamieszamy Komunikat Nr 42 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 19 września 2019 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Kandlewie (gm. Wschowa, pow. Wschowski), zaopatrującego miejscowości: Kandlewo, Kowalewo, Konradowi i Jędrzychowice.

 

W dniu dzisiejszym w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak wręczył przedstawicielom samorządów z terenu powiatu wschowskiego, powiatu nowosolskiego oraz powiatu zielonogórskiego czeki potwierdzające przyznanie środków finansowych ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W imieniu gminy Szlichtyngowa czek odebrała Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus. W ramach pozyskanych środków zostanie zrealizowane zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych zadania w kwocie 1.332.368 zł. Koszt całkowity realizacji tego zadania oszacowany został na kwotę ponad 2,1 mln zł.

Jest to inwestycja wieloletnia, która realizowana będzie w latach 2019 – 2021.

W ramach tego zadania wyremontowane zostaną dwie ulice w mieście Szlichtyngowa: ulica Pułaskiego i ulica Ogrodowa. Inwestycja obejmuje wymianę sieci wodociągowej w ww. ulicach wraz z wymianą przyłączy oraz przebudowę z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. Wykonana zostanie także nowa nawierzchnia dróg i chodników wraz z wykonaniem indywidualnych zjazdów na posesje.

Wykonanie tego zadania poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców m. Szlichtyngowa, a także pozostałych uczestników ruchu drogowego. Jednocześnie inwestycja wpłynie znacząco na poprawę wizerunku naszej gminy i samego życia mieszkańców.

GALERIA

Źródło zdjęć: Gmina Wschowa - gminawschowa.pl i Ziemia Wschowaska - zw.pl

Dnia 18 września 2019 r. w siedzibie  Ochotniczego Hufca Pracy w Zielonej Górze odbyła się konferencja dedykowana Kołom Gospodyń Wiejskich, której celem było poszerzenie wiedzy oraz kompetencji z zakresu prowadzenia bieżącej działalności KGW oraz wymiana doświadczeń pomiędzy kołami. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z terenu całego województwa lubuskiego oraz zaproszeni goście: Posłowie na Sejm RP – Marek Ast i Jerzy Materna, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Małgorzata Gośniowska-Kola, Prezes WFOŚiGW – Mariusz Herbut.

Konferencja zorganizowana została z inicjatywy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach cyklu spotkań pt. „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi”, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z programami rządowymi skierowanymi do polskiej wsi m.in. takimi jak: „Czyste Powietrze”, „Mój prąd” i „Agroenergia”. Głównym celem spotkania było przedstawienie zasad zakładania oraz funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich. Przedstawione zostały zasady rejestracji produktów lokalnych, zasady rozliczania KGW w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz zasady sprzedaży produktów spożywczych przez KGW.

W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus oraz radna Rady Miejskiej Szlichtyngowa Pani Anna Zalewska, sołtys wsi Gola Pani Magdalena Bielewicz oraz przedstawicielka Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Jędrzychowicach Pani Agnieszka Wilińska.

Podkategorie