Miło nam Państwa poinformować, że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszanowie pozyskała dofinansowanie na swoją działalność ze środków zewnętrznych w kwocie 15.000,00 zł. Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA" rozstrzygnął konkurs grantowy pn. „Moje miejsce na Ziemi". Wnioski o dofinansowanie złożyło blisko 3000 organizacji. Dofinansowanie otrzymało 300 projektów, w tym projekt Druhów z OSP Wyszanów.

W ramach otrzymanej dotacji strażacy z OSP Wyszanów zakupią tor do ćwiczeń dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Serdecznie gratulujemy  Prezesowi oraz Strażakom z jednostki OSP Wyszanów pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na swoją działalność oraz dziękujemy za zaangażowanie  w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy.