Lubuskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje o odwołaniu szkolenia przewidzianego
na 13 marca 2020 r. na godzinę 10:00.