W ubiegłym miesiącu odbyły się zebrania sprawozdawcze we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szlichtyngowa. W zebraniach uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP druh Wiesław Karaś, Komendant Miejsko-Gminny druh Zenon Chrząstowski oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie. Druhowie strażacy podsumowali działalność za rok 2019 oraz wytyczyli plany działalności na rok 2020. Podczas zebrań mocno akcentowana była silna współpraca wśród jednostek z terenu naszej Gminy, która owocuje poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szlichtyngowa. Obecne działania w mniejszości są związane z akcjami gaśniczymi, a najczęściej z akcjami ratowniczymi. Rok 2019 to przede wszystkim wyjazdy do zdarzeń drogowych oraz likwidacja miejscowych zagrożeń. Podsumowano także działalności kulturalną wśród poszczególnych OSP naszej Gminy oraz udział strażaków w uroczystościach gminnych oraz lokalnych. Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus dziękowała strażakom za ich obecność na uroczystościach gminnych takich jak 3 maja, 11 listopada, za włączenie się w organizację Dni Szlichtyngowy, za zorganizowanie atrakcji dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego, czy podczas Dnia Dziecka organizowanych w sołectwach naszej Gminy oraz za pomoc w organizacji dożynek powiatowo-gminnych, zabezpieczenie Orszaku 3 Króli.

Zebrania były okazją do rozmów dotyczących współpracy druhów z Komendą Powiatową PSP  we Wschowie, lokalną społecznością oraz przyszłych działań i kierunków rozwoju jednostek OSP.

Były też doskonałą okazją do zaprezentowania sprzętu p. poż zakupionego w roku ubiegłym z pozyskanych środków zewnętrznych. Przypomnieć należy, że w 2019 roku jednostki OSP z terenu naszej Gminy pozyskały w sumie ponad 130 000 zł.  

 

Dziękujemy strażakom za ich służbę oraz życzymy dalszych sukcesów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych!