Dnia 27 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa – Jolanta Wielgus oraz Wójt Gminy Głogów  - Bartłomiej Zimny podpisali wspólne stanowiska dotyczące:

- połączenia obwodnicy miasta Głogowa i Wschowy z obwodnicą miasta Szlichtyngowa, miejscowości Wilków, Górczyna i Jędrzychowice,

- budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 12 relacji Szlichtyngowa – Głogów.

Samorządy Gminy Szlichtyngowa i Gminy Głogów od wielu lat zabiegają o budowę obwodnic miast i wsi leżących w ciągu drogi krajowej nr 12.

Gmina Szlichtyngowa w 2013 roku przystąpiła do inicjatywy polegającej na ujęciu w „Strategii Rozwoju Polski Zachodniej” oraz „Kontrakcie Terytorialnym” zadania pn.: „Rozbudowa korytarza transportowego w oparciu o drogę krajową nr 12” wraz z budową obwodnicy miasta Szlichtyngowa. Zarówno w roku ubiegłym, jak i na początku roku bieżącego Gmina Szlichtyngowa wnioskowała o uwzględnienie w planach krajowych, w tym również w rządowym programie „100 obwodnic” budowy obwodnicy m. Szlichtyngowa.

W związku z tym, iż w ogłoszonym programie nie została uwzględniona budowa obwodnicy na terenie gminy Szlichtyngowa, jak również obwodnica miejscowości Wilków w Gminie Głogów włodarze gmin: Szlichtyngowa i Głogów, w trosce o poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców, podjęli wspólne starania zmierzające do uwzględnienia oraz realizacji ww. zadania w „Programie Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”.

Wspólnie stoimy na stanowisku, iż w kontekście planów budowy obwodnicy miasta Głogowa oraz Wschowy brak obwodnicy miejscowości Wilków w Gminie Głogów, miasta Szlichtyngowa oraz wsi Górczyna i Jędrzychowice, spowoduje to, że powstanie tzw. „wąskie gardło” na tak ważnym i ruchliwym odcinku drogi krajowej nr 12, łączącej drogi ekspresowe S3 i S5 – mówi Burmistrz Jolanta Wielgus. - Już na chwilę obecną obserwujemy wzmożony ruch samochodów ciężarowych, spowodowany właśnie tym, że drogą tą przemieszcza się tranzyt z S3 na S5.

W drugim stanowisku włodarze gmin, w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów, ubiegają się o budowę ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 12 na odcinku Szlichtyngowa - Głogów. Uciążliwość drogi krajowej przebiegającej przez nasze gminy dotyka najbardziej naszych Mieszkańców, zatem aby umożliwić im komfortowe, a przede wszystkim bezpieczne przemieszczanie się, wraz z Wójtem Gminy Głogów wspólnie podjęliśmy inicjatywę o realizację tego zadania – mówi Jolanta Wielgus.

Stanowisko w sprawie budowy obwodnicy

Stanowisko w sprawie budowy ścieżki pieszo – rowerowej.