W Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach w nowym roku szkolnym 2019/2020 zajęcia z przedmiotów przyrodniczych: geografia, biologia, fizyka i chemia odbywają się z wykorzystaniem nowego sprzętu dydaktycznego, który sprawia uczniom wiele radości i satysfakcji.

Uczniowie szkoły na lekcjach korzystają z pomocy dydaktycznych takich, jak: modele narządów wewnętrznych człowieka, lupy, mikroskopy, laptopy, kompasy, globusy, deszczomierze, modele atomów, zestaw do optyki, tablice pierwiastków, model układu słonecznego, atlas foliogramu, waga elektroniczna. Szkoła wzbogaciła się także o stoły do pracowni, stolik laboratoryjny, szafy do przechowywania preparatów, gablotę ekspozycyjną.

Pomoce cieszą się wśród uczniów ogromnym zainteresowaniem. Dzięki nim lekcje są o wiele ciekawsze. Nie jest zaskoczeniem, że uczniowie z ogromnym zaangażowaniem biorą udział w zajęciach i  wręcz nie mogą doczekać się kolejnych. Uczniowie na lekcjach, pod czujnym okiem nauczycieli, wykonują doświadczenia i sprawdzają wyniki reakcji chemicznych, studiują tajemnice ludzkiej anatomii na specjalnych modelach oraz badają budowę komórek pod mikroskopem. 

Dzięki tym pomocom zawiłe i trudne zagadnienia z przedmiotów przyrodniczych są łatwiejsze do zrozumienia.

Jak mówi Pani Marta Krawczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w  JędrzychowicachIstotne jest to, że zainteresowanie nauką przedmiotów przyrodniczych zauważalnie wzrosło, a oceny z przedmiotów ścisłych również uległy poprawie.

Przypominamy, że pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych zakupiono ze środków pozyskanych przez Gminę Szlichtyngowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej z  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 67 753,00 zł. Dostawcą sprzętu była firma EDUMAX z Grodziska Mazowieckiego.

GALERIA