Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zaprasza serdecznie uczniów ze szkół podstawowych Gminy Szlichtyngowa do udziału w konkursie plastycznym „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat działalności i losów żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej, kształtowanie postaw patriotycznych, upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca) oraz kształtowanie wyobraźni uczniów oraz rozwijanie ich uzdolnień poprzez prace plastyczne.

Uczestnicy konkursu (w trzech kategoriach wiekowych) przygotowują pracę rysunkową lub malarską o Żołnierzach Wyklętych w formacie A4 lub A3 techniką dowolną (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem).

Prace należy nadsyłać do Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej do dnia 26 lutego 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 1 marca 2020 r. w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej podczas gminnych uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

Regulamin konkursu