Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że w dniu  24 lutego 2020 r. o godz. 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Jędrzychowicach odbędzie się Zebranie Wyborcze.

Tematem Zebrania będzie:

  • Przeprowadzenie wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej Sołectwa Jędrzychowice.
  • Sprawy bieżące.

 

Załączniki:

Uchwała Nr XV/118/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej Sołectwa Jędrzychowice.

Zarządzenie nr 18/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa w sprawie zwołania Zebrania Wyborczego Sołectwa Jędrzychowice.