Drukuj

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłosił:

1. otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury

2. otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej

3. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w 2020 roku Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”

4. otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2020 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”

5. otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze