Dnia 21 stycznia 2020 roku Biblioteka Publiczna zaprosiła klasę II ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej na spotkanie z pielęgniarką Aleksandrą Klauza - pracownikiem Zakładu Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego w Szlichtyngowej. Tematem spotkania była "Pierwsza pomoc przedmedyczna". Podczas prelekcji dzieci przypomniały sobie i utrwaliły informacje dotyczące telefonów alarmowych, zachowań w sytuacji zagrożenia życia, a także postępowania podczas wystąpienia krwotoku z nosa czy oparzeń.  Uczniowie wraz z naszym gościem również w praktyce sprawdzali swoją wiedzę. Wspólnie przećwiczyli pozycję boczną ustaloną,  udrożniali drogi oddechowe i wykonywali resuscytację. Dzięki takim akcjom uczniowie maja okazję sprawdzić w praktyce swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną.

GALERIA