Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowie wraz z Zespołem Świetlic po raz kolejny zorganizowała konkurs na najładniejszą choinkę w gminie Szlichtyngowa.  Podstawowym jego celem jest kultywowanie tradycji ubierania choinki, która nieodłącznie związana jest ze Świętami Bożego Narodzenia. Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy uczęszczają do placówek oświatowych na terenie Gminy Szlichtyngowa. Zadaniem uczestników jest przygotowanie własnoręcznie wykonanych ozdób, które są wykorzystywane do udekorowania choinki. Strojenie choinek odbyło się dnia 18 grudnia 2019 r. w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej. Komisja konkursowa w składzie: Anna Neć – dyrektor Biblioteki Publicznej, Agata Jaroszewska, Monika Leisner – Paliwoda - pracownicy Urzędu Miasta i Gminy oraz Jarosław Gnat - p.o. kierownika Zespołu Świetlic w Szlichtyngowie miała bardzo trudne zadanie, ponieważ każda choinka była piękna i jedyna w swoim rodzaju. Zawieszone zostały na niej misternie wykonane ozdoby w różnych stylach, z różnych materiałów, ale i z wielkim pomysłem. W tym roku pierwsze miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „InkiI” w Starych Drzewcach. Przyznano także dwa równorzędne II miejsca dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej. Pamiątkowe dyplomy uczestnikom wręczyła Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus, która podziękowała im za kreatywność i pomysłowość w wykonaniu dekoracji i ustrojeniu choinek. Każdy uczestnik otrzymał także nagrodę w postaci książki, którą ufundowała Biblioteka Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Podziękowania kierujemy do uczniów oraz ich opiekunów za to, że co roku włączają się do udziału w tym konkursie kultywując tym samym nasze przepiękne polskie tradycje.

GALERIA