Przypominamy wszystkim wytwórcom odpadów o obowiązku wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).

Obowiązkowi wpisu do rejestru podlegają zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak i przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, a także rolnicy prowadzący gospodarstwo o powierzchni powyżej 75 ha, o ile nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku rejestracji.

 

Wpisowi do rejestru nie podlegają  w szczególności:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych,
  • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha,
  • przedsiębiorcy wytwarzający odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

 

Wpisu do rejestru dokonuje się wyłącznie poprzez elektroniczną bazę danych zwaną w skrócie BDO a wypełniony wniosek rejestrowy wraz z wymaganymi załącznikami przekazuje się Marszałkowi Województwa Lubuskiego w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Od dnia 1 stycznia 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zostaną uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej.

Podmioty, które zostały zarejestrowane powinny aktywować konta (zalogować się do Rejestru-BDO).

Niedopełnienie od 1 stycznia 2020 roku ustawowego obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO oraz brak aktywacji konta może spowodować poważne ograniczenia w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

Więcej informacji na stronie https://bdo.mos.gov.pl/, na której znajdują się szczegółowe informacje na temat obowiązku rejestracji, szkoleń, instrukcje obsługi BDO oraz filmy instruktażowe.