Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa otrzymał od Stowarzyszenia Czas A.R.T. ze Wschowy 150 sztuk najnowszej publikacji Stowarzyszenia - reprodukcję kart pocztowych z „dawnego” Wyszanowa i okolic.

Te piękne pocztówki, to owoc współpracy Stowarzyszenia z Gminą Szlichtyngowa oraz ogromnego zaangażowania Pana Jacka Relicha – naszego społecznika i inicjatora projektu „Wyszanów - miejsce spotkań z przeszłością”.

Ponieważ Gmina Szlichtyngowa jest wyjątkowa poprzez swoją historię oraz ludzi tu zamieszkujących, to niewątpliwie publikacja ta daje możliwość ujrzenia, jak kiedyś wyglądała jej część – przepiękny Wyszanów i jego okolice.

Dziękujemy  za  zaangażowanie mieszkańca naszej gminy Pana Jacka Relicha w kultywowanie pamięci historycznej oraz we wzbudzanie zainteresowania coraz większej grupy turystów do odkrywania urokliwego Wyszanowa.

Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce folder z pocztówkami Wyszanowa z okresu sprzed II wojny światowej. Na pocztówkach można zobaczyć, jak wyglądał nieistniejący już dziś hotel przy plaży przy ujściu Baryczy do Odry, brama wjazdowa oraz pałac. W folderze umieszczono także pocztówkę ze zdjęciem pałacu w Jędrzychowicach i Bełczu Wielkim.

Pocztówki są dostępne w pokoju nr 1 Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

GALERIA