Drukuj

W dniu 15.11.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą prac wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma PUB BRUKPOL s.c. z siedzibą w Strzelcach Wielkich. Jest to inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019 – 2021, a jej wartość wynosi: 2 373 900,00 zł.

Na realizację tego zadania Gmina Szlichtyngowa pozyskała w tym roku dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 332 368,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: