Na prośbę Mieszkańców Zamysłowa zamontowano dwa znaki dwustronne informujące o dojeździe do posesji, położonych wokół kościoła. Tablice ustawiono wzdłuż drogi powiatowej nr 1009F. W grafice znaków znalazł się również herb Szlichtyngowej. Koszt zamontowania tych znaków wyniósł 716,37 zł  brutto.