Mieszkańcy Goli mogą się już cieszyć z drogi dojazdowej. W ubiegłym tygodniu ukończono prace polegające na przebudowie fragmentu drogi o nr ew. działki 498/2 na odcinku 39 m. Prace trwały 3 dni i polegały na wyprofilowaniu drogi, następnie ułożeniu 2 rzędów płyt drogowych i wypełnieniu pozostałej szerokości drogi kamieniem drogowym. Inwestycja była możliwa dzięki przeznaczeniu przez Mieszkańców środków finansowych na te zadanie w kwocie 7 500 zł pochodzących z funduszu sołeckiego, natomiast całkowita wartość inwestycji wyniosła 8 890,44 zł brutto. Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne „DROGOMEL” z siedzibą w Górze.