Dnia 30 października br. w Domu Kultury we Wschowie odbył się Konkurs Poezji Patriotycznej ogłoszony w ramach „Cyklu konkursów w rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Konkurs został ogłoszony przez Gminę Wschowa oraz Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Do udziału w nim zaproszeni zostali uczniowie ze szkół z terenu Powiatu Wschowskiego.

Celem konkursu recytatorskiego było:

- popularyzacja poezji o tematyce patriotycznej,

- wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego,

- zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami,

- rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej,

- utrwalenie poczucia dumy narodowej.

Konkurs odbywał się w czterech kategoriach wiekowych: I kategoria – uczniowie w wieku od 7 do 9 lat, II kategoria – od 10 do 12 lat, III kategoria – od 13 do 14 lat, IV kategoria – od 15 do 18 lat.

W konkursie tym brali udział uczniowie szkół z terenu Gminy Szlichtyngowa: Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach, Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie.

W kategorii II (10-12 lat) drugie miejsce zajęła Hanna Wilińska ze SP Jędrzychowice. Trzecie miejsce zajęła Maria Błażuk z SP Szlichtyngowa. W tej kategorii wyróżnienie otrzymała Alicja Fartuszyńska z SP Szlichtyngowa.

W kategorii III (13-14 lat) zwyciężyła Aleksandra Buras z SP Stare Drzewce. Drugie miejsce zdobyła Klaudia Marciniak z SP Stare Drzewce, natomiast Natalia Bartkowiak ze SP Stare Drzewce otrzymała wyróżnienie. 

W kategorii IV (15-18 lat) wyróżnienie zdobył Marcin Zalewski – reprezentant Gminy Szlichtyngowa.

Gratulacje i podziękowania składamy wszystkim uczniom za wspaniałe reprezentowanie Naszych szkół oraz Gminy Szlichtyngowa.

GALERIA