W piątek 25 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Starych Drzewcach odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Uroczystość swą obecnością uświetnili zaproszeni goście: dyrektor szkoły p. Czesława Świercz, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus, radne Rady Miejskiej Anna Dombek i Wioletta Orłowska, sołtys Starych Drzewiec Agnieszka Marciniak, przedstawicielka Komendy Policji we Wschowie młodszy aspirant Wioleta Dąbska, grono pedagogiczne i goście najważniejsi – rodzice. Pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny podczas którego wykazali się umiejętnościami recytatorskimi, wokalnymi i tanecznymi. Za zaprezentowane umiejętności otrzymywali medale od prowadzących uroczystość uczennic klasy ósmej. Doskonałym występem uczniowie udowodnili, że gotowi są do sumiennej nauki i pracy w szkole. Po części artystycznej pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a pani dyrektor dokonała aktu pasowania. Na zakończenie nowo przyjęci do uczniowskiej społeczności otrzymali od pani dyrektor dyplomy i legitymacje szkolne, a od zaproszonych gości słodkie upominki. Rodzice obdarowali swe pociechy grą planszową. Jeden z najważniejszych i niezapomnianych dni przeżytych w szkole już za pierwszoklasistami teraz nadszedł czas wytężonej nauki - wszyscy życzymy całej trzynastce wielu wspaniałych sukcesów.

GALERIA

art. Szkoła Stare Drzewce