Dnia 23 października w Domu Kultury we Wschowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ogłoszonego w ramach „Cyklu konkursów w rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Konkurs został ogłoszony przez Gminę Wschowa oraz Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Do udziału w nim zaproszeni zostali uczniowie ze szkół z terenu Powiatu Wschowskiego. Prace należało składać do dnia 14 października 2019 r. Celem konkursu plastycznego było:

- popularyzacja wiedzy o odzyskaniu i przez Polskę Niepodległości,

- rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej,

- przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.

W konkursie tym brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach. Byli to Alan Halasa, Piotr Maik, Aleksandra Petryw i Róża Krawczak. Z wielką radością informujemy, że w kategorii wiekowej  7-9 lat - 1 miejsce zdobył uczeń tej szkoły Alan Halasa. Gratulujemy Alanowi sukcesu i zwycięstwa w konkursie.

Podziękowania i gratulacje składamy również wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej w Starych Drzewcach, za wspaniałe reprezentowanie Szkoły i Gminy Szlichtyngowa.

GALERIA