W październiku zakończyły się prace remontowe w świetlicy w Zamysłowie. Zakres robót obejmował: wymianę 4 szt. okien w kuchni i w korytarzu kuchennym, zamurowanie jednego okna w kuchni, pomalowanie ścian w kuchni. Przebudowane zostało wejście do świetlicy – zamontowano nowe mniejsze drzwi wejściowe do budynku i zamurowano oraz pomalowano otwory wokół drzwi. Świetlica zyskała także nowe rynny. Dzięki wszystkim wykonanym pracom estetyka budynku uległa znacznej poprawie. Świetlica posiada wymienione wszystkie okna oraz drzwi wejściowe, pomieszczenie kuchni jest odnowione i spełnia swą użyteczną funkcję. Prace były finansowane z funduszu sołeckiego wsi Zamysłów oraz środków Zespołu Świetlic w Szlichtyngowej.

W świetlicy w Małych Drzewcach wymieniono rynny i rury spustowe oraz poprawiono opierzenie wokół kominów wentylacyjnych. Stare orynnowanie było zniszczone, skorodowane, miało dużo przecieków i jego naprawa była nieopłacalna. Nowe rynny zapewniają sprawne i dokładne odwodnienie dachu świetlicy.

Trwają prace remontowe w świetlicy w Starych Drzewcach. We wszystkich pomieszczeniach (sala, korytarz, toaleta, kuchnia, pomieszczenie przy kuchni) wykonywana jest naprawa tynków, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów. Już niedługo mieszkańcy będą mogli korzystać ze świeżo wyremontowanych pomieszczeń świetlicy. Prace są finansowane z funduszu sołeckiego wsi Stare Drzewce oraz środków Gminy Szlichtyngowa.

GALERIA