W lipcu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach  programu pn „ Mały strażak”.    

4 października br. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Prezesi jednostek OSP Gola oraz OSP Wyszanów  podpisali umowy dotacji  o dofinansowanie zadania w ramach Programu Priorytetowego "Mały Strażak”.

W ramach podpisanych umów Fundusz dofinansuje zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego,  w formie dotacji w wysokości do 90%, w kwocie maksymalnej 20.000,00 zł.   Zgodnie z podpisanymi umowami dotacja zakupiony zostanie następujący sprzęt i umundurowanie:

OSP GOLA

-  ubranie specjalne ochronne 3 częściowe- 4 szt.

- buty bojowe strażackie- 3 pary

- buty gumowe-3 pary

- hełm pożarniczy Vulcan z wizjerem metalizowanym i okularami, kołnierz krótki z tkaniny niepalnej- 4 szt.

- ubranie koszarowe 4-cześciowe rib-stop-2 szt.

- latarka kątowa M-FIRE AG bateryjna- 3 szt.

Łączna wartość ww. sprzętu wynosi 21.230,00 a kwota wnioskowana 19.107,00 zł.

 OSP Wyszanów

-wentylator oddymiający Fenergy Rosenbauer-  szt. 1

- motopompa pływająca NIAGARA – szt. 1

- sygnalizator bezruchu MOTION SCOUT- szt. 1

Łączna wartość ww. sprzętu wynosi 21.850,00 a kwota wnioskowana 19.665,00 zł.