W dniach 09 i 10 października br. w miejscowościach Stare Drzewce i Gola odbyły się zebrania informacyjne dla mieszkańców z udziałem: Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanty Wielgus, przedstawicieli inwestora, radnych i sołtysów wsi Stare Drzewce i Gola.

Zebranie odbyło się w związku ze złożonym do tutejszego Urzędu wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gmina Szlichtyngowa, Powiat Wschowski” w skład, której wchodzi;

- budowa fermy zarodowej trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 2515 DJP.

- budowa biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1MW do wytwarzania pośrednio biogazu w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, a następnie energii elektrycznej i ciepła.

- budowa ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni, o dopuszczalnej wydajności 43 m3/h, zlokalizowanego na terenie fermy zarodowej trzody chlewnej.

Celem spotkania było przedstawienie lokalnych uwarunkowań realizacji planowanej inwestycji oraz wysłuchanie uwag i opinii mieszkańców w ww. temacie.