Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie prowadzi rekrutację Uczestników do projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Projekt realizowany jest od  1 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, w partnerstwie z firmą EMAT HRC z siedzibą w Wolsztynie.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 66 mieszkańców Powiatu Wschowskiego, w tym 20 osób z niepełnosprawnościami, poprzez podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych. Uczestnikami projektu mogą być:

- osoby z niepełnosprawnościami, wychowankowie przebywający w rodzinnej pieczy zastępczej lub ją opuszczający, wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym rodziny zastępcze oraz dzieci w nich umieszczone.

Jedną z największych zalet projektu będzie dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb i możliwości wszystkich Uczestników. Ponadto w dążeniu do realizacji założonych celów przez cały okres trwania projektu nad każdym Uczestnikiem będzie czuwał pracownik socjalny. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły też liczyć na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich form aktywizacji na każdym etapie projektu, zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami. W ramach projektu planowane są różnorodne formy wsparcia,  zarówno z zakresu aktywizacji społecznej, jak i również zawodowej m.in.:

 - poradnictwo specjalistyczne

- warsztaty kształtujące kompetencje społeczne

- warsztaty kształtujące kompetencje opiekuńczo – wychowawcze

- zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych

- szkolenia mające na celu wyposażenie w kompetencje i umiejętności pożądane na rynku pracy

- kursy zawodowe

- wyjazdy integracyjne

- prawo jazdy kat. B, zajęcia komputerowe itp.

- inne zajęcia wynikające z indywidualnych potrzeb Uczestników

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia i złożenia ankiety rekrutacyjnej osobiście lub listownie w PCPR, ul. Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 310. Ankietę (skan) można także wysłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz ankiety dostępny jest w PCPR, Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa w pokoju nr 310 oraz na stronie internetowej PCPR: www.pcprwchowa.pl wraz z klauzulą informacyjną.

Ilość Uczestników w projekcie jest ograniczona.

Więcej informacji pod numerem  telefonu 65 540 17 58.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY