W dniu 4 października 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa pani Jolanta Wielgus wręczyła stypendia dla najzdolniejszych uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w II półroczu roku szkolnego 2018/19. W tym roku wyróżnionych zostało 8 uczniów: Sandra Azmin, Paulina Bielewicz, Tatiana Huzarska, Marta Mika, Martyna Winiarska, Tobiasz Skrzypczak, Dominika Skudlarek oraz Joanna Uran.

Aby uzyskać stypendium uczniowie musieli spełnić wymagania dotyczące rocznej średniej ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych: w szkołach ponadpodstawowych średnia ocen co najmniej 5,2, w gimnazjum co najmniej 5,4, natomiast w szkołach podstawowych co najmniej 5,6. Średnia ocen stanowi bardzo wysoką poprzeczkę i osiągają ją uczniowie uzdolnieni wszechstronnie. Wśród naszych stypendystów jest jeden absolwent szkoły podstawowej, dwóch absolwentów gimnazjum i pięciu absolwentów szkół ponadpodstawowych. Niektórzy uczniowie odebrali stypendium po raz kolejny.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa wręczyła wyróżnionym uczniom stypendium pieniężne oraz list gratulacyjny. Stypendium stanowi wyróżnienie za trud i wysiłek włożony w osiąganie wysokich wyników w nauce oraz motywację do odnoszenia dalszych sukcesów.

Wszystkim stypendystom i ich rodzinom serdecznie gratulujemy tak wysokich wyników i życzymy powodzenia na dalszej ścieżce edukacyjnej!

GALERIA