W dniu 27.09.2019 r. na placu zabaw przy zapleczu sportowym w Górczynie zamontowano zestaw zabawowy, który składa się z: 2 wież z dachem, 1 wieży bez dachu, zjeżdżalni, tunelu, pomostu ruchomego, wejścia schodkowego, trapu łukowego oraz wejścia wspinaczkowego. Elementy dostarczyła i zamontowała firma Inspiro – Art. z Obornik Śląskich.

Zestaw zabawowy został zakupiony z funduszu sołeckiego wsi Górczyna. Wartość zakupu stanowi kwotę 13 000,00 zł.

Nowo zakupiony zestaw jest dopełnieniem i ubogaceniem istniejącego placu zabaw. Mamy nadzieję, że nowy element placu zabaw ucieszy najmłodszych mieszkańców Górczyny i przyczyni się do częstszego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

GALERIA